Een zzp’er die een opdrachtgever voor de rechter sleepte omdat die een stapel rekeningen niet betaalde ‘uit onvrede’ over de geleverde kwaliteit krijgt zijn geld alsnog.

De rechtbank in Roermond bepaalde dat het bedrijf in kwestie wel heel erg gemakkelijk onder de betalingsverplichting probeerde uit te komen. De firma werd veroordeeld tot het voldoen van een bedrag van bijna 12.000 euro aan openstaande nota’s aan de zzp’er.

Het gaat om een zelfstandig ict’er die voor het bedrijf advertenties plaatste, nieuwsbrieven verstuurde en Facebook bijhield. Dat deed hij anderhalf jaar lang en voor zijn werkzaamheden diende hij maandelijks een rekening in. Toen de betalingen op een gegeven moment uitbleven en hij naar het waarom vroeg, kreeg hij te horen dat het bedrijf niet tevreden over hem was en daarom dus ook niet betaalde.

De rechter maakte korte metten met deze manier van zaken doen. Hij oordeelde dat die klachten nooit officieel zijn geuit, laat staan vastgelegd. “Van een professionele partij mag worden verwacht dat een overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd.” Ook was er volgens de rechter gezien de regelmaat en het vaste karakter van de werkzaamheden sprake van een ‘contractuele relatie die kan worden beschouwd als een (stilzwijgende) overeenkomst voor onbepaalde tijd.’