Openbaar Ministerie legt bio-vergister in Noord-Limburg stil

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een voorlopige maatregel opgelegd aan  een bio-vergistingsinstallatie in het noorden van de Provincie Limburg. Tot nader order mogen geen stoffen meer worden aangevoerd en de op het terrein opgeslagen stoffen mogen niet meer worden afgevoerd. De installatie werd vorige week doorzocht door de politie op verdenking van fraude met mest en afvalstoffen.

Volgens De Limburger zou het om bedrijven van de Bela Group gaan. Het hoofdkantoor van dit bedrijf zit in Venlo, bij vestigingen in Venlo en Ysselsteyn werden volgens de krant invallen gedaan door de politie. De directeur ontkent iets te weten van malafide praktijken.

Tijdens de doorzoeking constateerde de politie dat de interne processen bij het bedrijf onvoldoende op orde zouden zijn. Er is onvoldoende zicht op welke stoffen er worden ingenomen, hoe deze worden verwerkt en hoe deze vervolgens worden doorverkocht. Hierdoor bestaat het risico dat er afvalstoffen het bedrijventerrein af gaan als mest of bodemverbeteraar, terwijl het restproduct niet voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld. Indien niet-toegestane afvalstoffen en dierlijke mest niet volgens de regels in een bio-vergistingsinstallatie worden verwerkt, kunnen er chemicaliën, bacteriën of ziektekiemen in zitten. Dat brengt risico’s met zich mee. Dat product mag niet terecht komen op land waar vervolgens koeien grazen of voedsel verbouwd wordt. Het restproduct moet in zo’n geval als afval verwerkt worden.

Het OM heeft bij de doorzoeking geconstateerd dat er een risico bestaat dat stoffen worden verhandeld als mest of bodemverbeteraar terwijl hierbij niet wordt voldaan aan de hiervoor genoemde hygiëneregels. Het OM heeft daarom vrijdag besloten om een voorlopige maatregel op te leggen om risico’s uit te sluiten. Er mag geen inname en afvoer van afvalstoffen en mest plaats vinden totdat het interne proces op orde is gebracht.