De opening van de nieuwe Aldi in Nuth op woensdag 25 juli is het eerste tastbare resultaat van de regionale samenwerking tussen Stadsregio Parkstad, de Parkstadgemeenten en Aldi. Om dit succes te vieren en de gezamenlijke ambities te onderstrepen kwamen de betrokken partijen afgelopen vrijdag bijeen.

Burgemeester Désirée Schmalschläger van de gemeente Nuth toonde zich verheugd dat de supermarkt behouden blijft voor de kern Nuth: “Ik ben blij dat Aldi mijn voorstel heeft omarmd om, gekoppeld aan deze ontwikkeling, vierkante winkelmeters aan de markt te onttrekken. De nieuwe winkel is een aanwinst voor Nuth. Bovendien hebben we met de komst van de Action een waardige opvolger gevonden voor het oude pand. Hiermee houden we het voorzieningenniveau in Nuth op peil en investeren tegelijkertijd in de leefbaarheid van de kern. Dit alles past dan ook perfect binnen de filosofie die wij als gemeente voorstaan.”

Eind 2017 hebben de 18 gemeenten in Zuid-Limburg afspraken gemaakt over hoe om te gaan met uitbreidingen van de winkelvoorraad in deze regio. Dit is opgenomen in de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL). Op de schaal van Parkstad wordt dit nu uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma voor de periode 2019-2025. Speerpunten binnen dat programma zijn het versterken van 15 winkelclusters (waaronder Nuth-centrum) en het onttrekken van 100.000 overtollige vierkante winkelmeters retail.

Martin de Beer (voorzitter van de Bestuurscommissie Economie & Toerisme van de Stadsregio Parkstad) benadrukt het belang van de regionale afstemming binnen Parkstad: “De supermarkten zijn van groot belang voor het voorzieningenniveau in wijken en kernen en vormen de ruggengraat van de winkelstructuur. Tegelijkertijd zien we dat supermarktketens zich niets aantrekken van gemeentegrenzen. Vandaar dat we op de schaal van Parkstad met hen in gesprek zijn om afspraken te maken om samen te investeren in winkelcentra.”

Volgens Hans Teunissen, gedeputeerde van de provincie Limburg, past deze ontwikkeling naadloos in het provinciale programma ‘aanpak winkelleegstand’: “De overheid en marktpartijen moeten het samen doen. De afstemming tussen Parkstad en Aldi leidt tot mooie resultaten. Hiermee worden meerdere doelen gediend: de leefbaarheid wordt versterkt, voorzieningen blijven behouden en de winkelleegstand wordt teruggedrongen”. Parkstad speelt zich hiermee ook landelijk in de kijker. De Beer: “Onze regionale retailaanpak krijgt inmiddels op nationaal niveau aandacht. Dit zal ongetwijfeld een vliegwiel zijn voor meer investeringen in de winkelstructuur in Parkstad.”