Opheldering geëist over woekerrente 12-14% bij Kredietbank

De Kredietbank Limburg is naar voren gekomen in onderzoek van het programma Kassa. In Limburg wordt de wettelijk toegestane rente van 12 tot 14% gehanteerd.

De bank verstrekt sociale kredieten aan mensen die bij een gewone bank niet meer terecht kunnen.

In De Limburger van vandaag kondigt directeur Ruud van den Tillaar aan dat hij de rentetarieven in 2018 niet gaat verlagen. Reden: de tarieven zijn nodig om de risico’s op wanbetalingen te dekken en  ze zijn nodig om de kosten van de Kredietbank Limburg te kunnen betalen.

De politiek is inmiddels in het geweer gekomen.

D66 Maastricht eist opheldering van het stadsbestuur in Maastricht.

Betreft: art. 47 vragen RvO Rentepercentage Kredietbank Maastricht, 17 december 2017

Geachte College,

In de uitzending van het televisieprogramma Kassa van zaterdag 16 december jl. besteedde men aandacht aan gemeentes die “woekerrentes” vragen bij de Kredietbank. Op hun site staat een kaartje, waarbij Maastricht in het rood staat: maximale rentetarief van 12 tot 14%.

In de RIB van 11 december informeert u de Raad dat u het rentepercentage bij de Kredietbank niet wilt verlagen. In de RIB spreekt u van een maximum tot 12%. Daarbij rijzen de volgende vragen bij D66:

1. Klopt het kaartje (https://kassa.bnnvara.nl/nieuws/woekerrentes-gemeenten-voor- sociale-kredieten) wel of niet? En als het niet klopt: wat had er dan moeten staan? Graag een toelichting bij uw verklaring.
De Raad heeft een motie aangenomen waarin deze pleit voor een rentepercentage dat maximaal 2% hoger ligt dan de gemeenten betalen om geld te lenen. In de RIB geeft u aan dat bij nog verdere verlaging de uitvoeringskosten niet betaald kunnen worden. Toch vraagt D66 zich af of er niet andere beleidskeuzes gemaakt kunnen worden. Immers er zijn voldoende andere gemeenten waar de rentepercentages aanzienlijk lager liggen.
Dus daarom de volgende vraag:
2. Kunt u ons uitleggen welke andere beleidskeuzes er zijn gemaakt in gemeenten waar de rentepercentages bij de Kredietbanken aanzienlijk lager liggen? Zo ja, welke andere beleidskeuzes worden in deze gemeenten gemaakt?
Graag wil ik melden dat de fractie van D66 in Maastricht zeer bereidwillig is om te kijken naar andere beleidskeuzes. Wij willen een sociale gemeente zijn, met een sociaal beleid, ook bij mensen die lenen bij de Kredietbank. Bij dit sociale beleid hoort een acceptabel rentepercentage .
3. Bent u bereid de gemeenteraad opnieuw te informeren over andere beleidskeuzes zodanig dat het rentepercentage bij onze Kredietbank alsnog omlaag kan?
4. Wanneer kunnen we een overzicht van beleidskeuzes verwachten?
Namens de fractie van D66, In afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet,
Guido Mertens
Raadslid D66 Maastricht