Bezegelt advocaat-generaal Europees Hof lot Über en Air B&B? (‘Über is gewoon taxibedrijf’)

Als iets waggelt als een eend, kwaakt als een eend en uitziet als een eend, dan is het een eend.

Die eenvoudige logica lijkt ook ten grondslag te liggen aan een uitspraak van de de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. Volgens hem behoort Taxi-app Über tot de vervoersbranche en is het geen elektronische bemiddelingsdienst. En bijgevolg kunnen overheden Über daarom verplichten volgens het nationale recht vergunningen en licenties aan te vragen.

Dat stelt Maciej Szpunar in een zaak die taxichauffeurs uit Barcelona hadden aangespannen. Über kan zich niet beroepen op het vrij aanbieden van diensten.

De uitspraak kan ook betekenis gaan krijgen voor het bedrijf dat vaak in één adem wordt genoemd met Über, Air B&B dat via een soortgelijk bedrijfsmodel particulieren kamers laat verhuren aan toeristen. Beide bedrijven zijn uitgegroeid tot het  grootste taxibedrijf ter wereld en het grootste hotel ter wereld, terwijl ze geen taxi of hotelkamer bezitten.

De uitspraak van de adviseur is goed nieuws: als Über – en mogelijk straks ook Air B&B – aan dezelfde regels moeten voldoen als de reguliere bedrijven, is er sprake van een level playing field. Dan is er sprake van eerlijke concurrentie, zoals het hoort. Dan voorkom je dat bedrijven die miljoenen investeren in taxi’s, in hotels, die hun personeel moeten opleiden, vergunningen moeten aanvragen en belasting moeten betalen weggevaagd worden door cowboys van het wilde web. Ook al weten die hun activiteiten fraai te verpakken als vooral innovatief, slim, ondernemend, duurzaam en sociaal.

De belangrijke zienswijze van de advocaat-generaal past ook bij de dienende functie die het recht traditioneel heeft ten opzichte van de economie. Zorgen voor een eerlijk handelsverkeer. Die opdracht is de bestaansreden van het recht. Toen mensen duizenden jaren geleden begonnen met ruilhandel, ontstond vanzelf het concept eigendom en eigendomsrecht.

Een eerlijk handelsverkeer kunnen garanderen is de motor van de welvaart van elke beschaving.

De zienswijze van de advocaat-generaal is ook nog van belang voor ’s lands schatkist. Als Über, Air B&B en andere soortgelijke bedrijven hun fair share aan belasting moeten gaan betalen, is dat geen klein bier meer.

Proost!

Maurice Ubags