Gerechtelijke molen draait dol van ruziënde ex-en: kind mag niet vliegen vanwege terreur

Deze week een vonnis van de kort geding rechter in Maastricht. Inzet van het kort geding: een vrouw weigert haar kind met haar ex-man vanuit Düsseldorf naar Spanje te laten vliegen omdat luchthavens doelwit zijn van terreur.

En dus moet de man naar de rechter stappen. De vrouw verweert zich: haar advocaat wordt betaald op basis van een toevoeging. Door ‘ons’ – de belastingbetalers althans – dus.

Dat het recht zijn prijs heeft is onvermijdelijk. Maar in dit geval is het nogal evident dat de vrouw zich vooral door emotie laat leiden en niet door argumenten. De reis gaat immers van Duitsland naar Spanje, en dat is bepaald niet een vlucht naar Raqqa of een ander bolwerk van IS.

Rechter Frenay is snel klaar met de opstelling van de vrouw.

Het huidige tijdsgewricht kent, wellicht meer dan ooit tevoren, de mogelijkheid van aanslagen in Europa (en daarbuiten). Doch dit maakt niet dat aan de man toestemming moet worden onthouden om per vliegtuig vanuit Duitsland naar Spanje te reizen en vice versa.

Dat de vrouw niet per vliegtuig zou reizen is haar eigen keuze. De man heeft in beginsel de vrijheid om de reis met [minderjarige] in te richten op een wijze die hem goeddunkt. Ter zitting heeft de man gemotiveerd naar voren gebracht zijn keuze weloverwogen te hebben gemaakt. Dat de man van de hiervoor bedoelde vrijheid in zijn ouderlijke verantwoordelijkheid misbruik maakt, is niet gebleken.

De rijksoverheid heeft geen negatief reisadvies afgegeven voor reizen naar Spanje of Duitsland dan wel voor vluchten vanuit/naar die landen. Er mag van worden uitgegaan dat de Duitse/Spaanse overheden alle benodigde maatregelen treffen om het vliegverkeer veilig te laten plaatsvinden, temeer vanwege de huidige terreurdreiging op de achtergrond.

De eis van de man wordt dus toegewezen.

Helder: zo lang de vrouw niet financieel zelf hoeft op te draaien voor de kosten (rechter, griffier, advocaat, rechtbank) van dit soort gedrag, blijft het wachten op de volgende zet van haar.

Wanneer maakt Den Haag een einde aan dit soort van uitwassen van het op zichzelf nobele systeem van rechtsbijstand waardoor ook min- en onvermogenden de toegang tot de rechter behouden?

 

Maurice Ubags