Gratis winkelruimte in Corio, winkel winnen in Panningen: is omzethuur een beter idee?

In het Corio Center in Heerlen kun je gratis winkelruimte krijgen, maar dan wel met een opzegtermijn van 28 dagen in het geval de eigenaar een betalende huurder vindt. In ’t Loon in Heerlen betaal je 250 euro per maand voor een winkelruimte, totdat een ‘echte’ huurder zich meldt. In Panningen is er een nieuwe variant: je kunt een winkelruimte voor zes maanden ‘winnen’. Je krijgt de ruimte als prijs, met de principe-toezegging dat als je winkel rendabel is, je gaat huren tegen een normale prijs.

Allemaal acties – net als het inrichten van alleen de etalage of pop-up-winkels- die het onderliggende probleem van leegstand verbloemen. De omzet via internetwinkels stijgt elk kwartaal met dubbele cijfers (CBS), terwijl de omzet van stenen winkels nu – na de crisis – weer met enkele procenten stijgt. Ondertussen is er in veel gemeenten sprake van leegstand: de vraag naar winkelruimte is eenvoudig kleiner dan het aanbod.

M2-advocaten berichtte schreef in 2014 een artikel over een andere mogelijkheid om creatief met huurprijzen om te gaan. Omzethuur. Waarbij de belangen van de huurder ineens ook de belangen van de verhuurder zijn. In omliggende landen is omzethuur al veel verder in gebruik geraakt dan bij ons.

Uit het stuk van M2 Advocaten:

Wat is omzethuur?

Bij omzethuur wordt overeengekomen dat (een deel van) de huurprijs afhankelijk is van de behaalde omzet of de winst. Er zijn verschillende varianten mogelijk. De huurprijs kan geheel afhankelijk worden gemaakt van de behaalde omzet. Omdat dit veel onzekerheid met zich meebrengt wordt in de praktijk vaak afgesproken dat de huurprijs deels een vaste en deels een omzetafhankelijke component heeft.

Voordelen omzethuur

Het voordeel van de omzethuur is het meebewegen met de markt. In goede tijden profiteert de verhuurder mee van de goede resultaten van de huurder. In mindere tijden krijgt de huurder wat meer lucht. Belangrijk voordeel is ook dat verhuurder en huurder er allebei belang bij hebben om het winkelgebied zo goed mogelijk te laten renderen. Hoe beter het winkelgebied loopt, hoe meer omzet de huurder behaalt en hoe meer huur de verhuurder kan ontvangen.

Nadelen omzethuur

Een nadeel van omzethuur is voor zowel huurder als verhuurder dat de huurprijs van te voren niet vaststaat, zodat daarmee in de bedrijfsvoering moeilijk rekening mee kan worden gehouden. Voor verhuurders speelt ook een rol dat de waardering van hun eigendom gerelateerd is aan de huuropbrengsten, en deze met omzethuur dus schommelt.

Hoe wordt de omzet berekend?

In de praktijk is het niet altijd eenvoudig om af te spreken met welke omzet gerekend wordt. Een belangrijke complicerende factor zijn de toenemende verkopen via internet. Bij een enkele winkel kan dat nog worden vastgesteld, maar bij een vestiging van een winkelketen wordt het lastig om te bepalen welk deel van de internetverkoop moet worden meegenomen. Een oplossing kan zijn om niet alleen omzet maar ook het aantal passanten mee te nemen bij het bepalen van de huurprijs.

(Meer details bij M2 Advocaten)