Heerlen broedplaats voor veelbelovende blockchain-technologie dankzij APG en Willem Vermeend

Het belang van de aanwezigheid van APG in Heerlen voor Limburg wordt met deze investering in de Heerlense campus onderstreept. Het APG trekt de beurs, Willem Vermeend heeft de visie waar het geld het beste in te investeren.

Vermeend is een van de grote denkers in het land als het aankomt op ict, internet en investeren in toekomstige ontwikkelingen. Hij is bijzonder hoogleraar smart industry aan de Open Universiteit te Heerlen.

Vermeend acht onderzoek naar de blockchain-technologie van groot belang voor de Nederlandse smart industry en de financiële sector in ons land. Vermeend wordt voorzitter van de advies-en programmaraad van dit project.

De ambities zijn groot. De ambitie is om uit te groeien tot de Europese broedplaats voor blockchain-toepassingen. Op het terrein van blockchain gaat het onder meer om toepassingen voor de financiële sector, de logistiek, de onroerendgoedsector en op het medische vlak.

In Heerlen wordt door APG substantieel geïnvesteerd in technologische innovaties, in partnerschappen met bedrijven en onderzoeksinstellingen als TNO en BISS en in startups en scale-ips. Voor die bedrijven worden faciliteiten beschikbaar gesteld. Dat moet zorgen voor de dynamiek die nodig is om Heerlen in de voorhoede te krijgen van de ontwikkelingen. Een team van het APG, onder leiding van Joep Breukers, moet ervoor zorgen dat er op de campus slimme toepassingen voor verschillende sectoren worden ontwikkeld.

Het APG investeert behalve in blockchain-technologie ook in kunstmatige intelligentie en klimaatoplossingen. Het fonds dat ruim 415  miljard euro vermogen belegt,  onderneemt niet alleen maatschappelijk verantwoord met deze investeringen, maar krijgt zo ook zelf cruciale inzichten in de kracht van in potentie zeer disruptieve en mogelijk ontwrichtende technologieën als blockchain.

Het fonds zegt het bij monde van CEO Gerard van Olphen zo: “De beloften van blockchain, kunstmatige intelligentie en de effecten van klimaatverandering zijn van grote invloed op de toekomst van APG, het bedrijfsleven en de maatschappij. Daarvan profiteren ook deelnemers van aangesloten pensioenfondsen. Ik ben dan ook ontzettend trots dat we hier vandaag een eerste stap in zetten.”