Inzet budgetcoaches Vebego: sociaal en slim. Nu het onderwijs nog!

De grootste werkgever van Limburg, Vebego (onder meer schoonmaak) in Voerendaal, gaat budgetcoaches inzetten om personeel re leren omgaan met geld. Om ze uit de schulden te houden. Dat is hard nodig.

Vebego spreekt zelf van een groot probleem. Voor de mensen zelf.  Voor het bedrijf zelf in de vorm van verlies aan productiviteit (van maar liefst 20%), in de vorm van kosten samenhangend met het verwerken van loonbeslagen en in de vorm van verzuim in de orde van grootte van 9 tot 14 dagen. Tel uit je verlies.

Het inzetten van budgetcoaches is dus een kwestie van win-win voor medewerker/ster en voor Vebego. Een sociale en een slimme investering.

De hulp van Vebego is prijzenswaardig. Het is wel hulp aan het einde van het financiële latijn.

Vraag is  natuurlijk hoe ‘we’ zoveel mogelijk kunnen voorkomen dat mensen – van ‘hoog’ tot ‘laag’ – de controle verliezen over hun inkomsten en uitgaven. Schulden zijn als een veelkoppig monster: Een onhoudbare schuld  is vaak het gevolg van een combinatie van problemen.

Het recept van Annemarie van Gaal en ongetwijfeld ook van andere budgetcoaches is altijd een drietrapsraket: spullen en bezittingen verkopen om de schuld te verlagen, inzicht krijgen in je uitgaven en die drastisch verminderen, meer gaan verdienen door meer (of allebei) meer te gaan werken.

Dat kleine volksstammen in de schulden komen zou ook het onderwijs moeten inspireren hier wat aan te doen. Het onderwijs zou vele economische en bedrijfskundige principes prima kunnen uitleggen aan de hand van ieders persoonlijke huishoudboekje. Dat gebeurt ook op sommige scholen, maar het behoort zeker niet tot het curriculum van elke school.

Daar ligt een grote kans voor het onderwijs.

Bijvoorbeeld te beginnen met het uitleggen van het verdienmodel achter het ‘gratis’ mobieltje bij een abonnement. Of een lesje geven waarom kopen op krediet onverstandig is terwijl lenen voor een (goede) studie wel zinvol is. Doceren hoe bedrijven je heel slim verleiden (meer) geld uit te geven terwijl je dat niet van plan was. Dat afzetten tegen het nut van het maken van een financiële planning. Enfin: voor een creatieve docent liggen de praktijkvoorbeelden voor het oprapen.

Financiële alertheid zou wat mij betreft een vast onderdeel van economie-onderwijs moeten zijn.

Maurice Ubags