Opinie Pim Steerneman over Connect Limburg, “publiekelijke executie” en “politieke winderigheid”

Opinie Pim Steerneman:

Graag reageer ik op de actuele berichtgeving m.b.t. Connect Limburg.

“Afgelopen vrijdag heeft Provinciale Staten tijdens een agendapunt over de provinciale begroting via een motie het besluit genomen de activiteiten van Connect Limburg te beëindigen.”

Dit besluit moet toch op zijn minst vele wenkbrauwen fronzen!? Een stichting die door de provincie in het leven geroepen is en van diezelfde provincie een meerjarenopdracht krijgt tot 2025, wordt zonder inhoudelijk debat over de bereikte resultaten publiek geëxecuteerd. En waarom? Omdat er een aanname wordt gedaan dat 1,2 miljoen per jaar te duur zou zijn en de branding-opgave binnen de provinciemuren beter en goedkoper georganiseerd zou kunnen worden. Ik weet oprecht niet of ik hierom hard moet lachen of huilen!

Branding draait niet om reclame. Branding draait ook niet om zo veel mogelijk publiciteit te genereren. Het is banaal om te denken dat gretig gedeelde youtube-filmpjes iets met branding te maken hebben. En toch wordt dat beeld gecreëerd.

Branding is een weg van lange adem. En die wetenschap was een van de belangrijkste redenen om in 2013 een stichting hiervoor in het leven te roepen die niet door politieke winderigheid wordt belast, maar juist die lange weg kon plaveien.

Zijn er dan successen te noemen? Jazeker! Is er iemand te vinden die hier afgelopen vrijdag in de Staten naar gevraagd heeft? Bij mijn weten niet. Is dat zonde? Een doodzonde! Als ondernemer of instelling pleeg je zo toch niet met investeringen om te gaan. Waar is de voorbeeldrol van de overheid in deze?

Als ik alleen al terugblik op enkele recente initiatieven in de logistieksector die hebben geleid tot vele nieuwe internationale verbindingen voor het bedrijfsleven en instellingen, ben ik overtuigd van de relevantie en toegevoegde waarde. Dit draagt stevig bij aan de positionering van onze regio in internationaal perspectief. Daarnaast heeft dit geleid tot de nodige publiciteit in relevante en toonaangevende media.

Maar ook andere initiatieven waaronder de Design Contest 2016-2017 waarmee organisaties als Mosa, Leolux, Zuyd en vele anderen verbindingen hebben gelegd met internationaal toonaangevende partijen die deze regio nu duidelijk herkenbaar op het netvlies hebben. En ook hier was de ‘free publicity’ in de media geweldig.

Dat het grote publiek niet direct iets ziet van al deze activiteiten en inspanningen is dus niet verwonderlijk. Dat het begrip ‘branding’ voor een breed publiek onduidelijk of abstract is, is ook niet erg. Maar dat politici zich niet verdiepen in het werk dat zij zelf of hun voorganger mogelijk gemaakt hebben en zich nu zonder inhoudelijke verdieping schuldig maken aan besluitvorming en berichtgeving zonder enig inhoudelijk fundament, doet mij als bestuurder pijn in mijn buik.

Pim Steerneman

 

Opinie Maurice Ubags:

Na wiegedood Connect Limburg, nu inhoud boven vorm

Connect Limburg is in de wieg gestorven. Deze club had Limburg internationaal moeten promoten tot 2025, voor een subsidiebedrag van de provincie van 1,2 miljoen euro per jaar. Dik twee jaar na de oprichting in 2015 heeft het Limburgs Parlement besloten Connect Limburg op te heffen. Te weinig zichtbare resultaten. De club zelf is “verbijsterd” over dit plotse besluit, dat afgelopen vrijdag volkomen onverwachts is genomen.

Connect Limburg was de opvolger van de Regiobranding Zuid-Limburg, die in vier jaar tijd vooral de slogan ‘Limburg, je zal er maar wonen’ nationaal op de kaart zette.

Wat opvalt als een club als Connect Limburg met een dikke miljoenensubsidie begint aan Limburg-promotie, ze zo snel mogelijk iets wil laten zien. En dat gaat vaak in de vorm van dure promotiefilmpjes, waarbij de subsidie-gevers niet zelden ook beeldbepalend zijn. Wie op Youtube naar filmpjes zoekt, merkt op hoe weinig die bekeken worden door het grote publiek: het zijn vooral filmpjes voor de insiders.

Niet zelden zijn de filmpjes ook nietszeggend: Natuurlijk ligt Limburg in het centrum van Europa, tussen landen en tussen grote steden in. Maar voor hoeveel ontelbare andere steden geldt dat niet? En natuurlijk laat je op filmpjes zien dat we een universitair ziekenhuis hebben waar baanbrekend onderzoek wordt gedaan. En dat er terreinen zijn waar heel veel containers worden gelost waaruit je kennelijk moet afleiden dat het economisch bruist. Uiteraard enkele shots van innovatieve bedrijven. En natuurlijk: carnaval, fanfares en meer van het bourgondische leven.

Het is allemaal meer van hetzelfde: het is vorm boven inhoud. Je kunt Limburg dan makkelijk vervangen door Groningen. Zelfde filmpjes, andere naam.

De provincie gaat de ‘branding’ nu zelf ter hand nemen. God behoede ons dat we weer filmmakers aan het werk zetten om dure filmpjes te maken die vervolgens niemand ziet. God behoede ons dat we in Amsterdam gaan uitleggen wat Limburg is.

Hoe het anders kan? Maastricht liet het eerder zien. Twee Eurotops hebben Maastricht op de kaart gezet, evenals het Verdrag van Maastricht, waarin de geboorte van de Euro werd geregeld. André Rieu is nu Maastrichts beste ambassadeur, als hij optreedt in het buitenland, als buitenlandse zenders zijn concerten op het Vrijthof laten zien. Nog meer: Flikken Maastricht. Het hosten van de Amstel Gold Race. Zorgen voor de verbinding tussen Tefaf en de stad. De congresgangers (vaak medici) die het Mecc weten te vinden en met een goed ‘Maastricht-gevoel’ weer terug gaan naar eigen land. Studenten uit de hele wereld die hier aan de Maastricht School of Management studeren of aan de Universiteit Maastricht en ook weer terug gaan naar hun Heimat, waar die ook is. Een derde Michelinster voor Beluga zou ook helpen, maar die ster blijft maar uit. In de nasleep van de laatste Eurotop besloot Opel een nieuw model van de Corsa te introduceren in Maastricht/Valkenburg. Alle autojournalisten uit Europa werden ingevlogen. Dat leidt tot onbetaalbare PR voor Limburg.

Moraal van het verhaal. Zorg dat de zaken die hier gebeuren die internationaal tot de verbeelding spreken zo goed mogelijk tot hun recht komen, zo goed mogelijk gehost worden. Camille Oostwegel is er een meester in voor zijn Oostwegel Collection. Hij huurde voor een klein kapitaal de Oostenrijkse licht-kunstenaar Ingo Maurer in om het Kruisherenhotel uit te lichten. Met als voorspelbaar gevolg dat alle serieuze designtijdschriften erover berichten en vervolgens de boekingen binnen stromen.

In die zin is het jammer dat in Randwyck de campus van de wereldberoemde architect Calatrava sneuvelde, zeker nu op een steenworp afstand Calatrava wel het station van Luik schitterend overkapte. Het is als met het iconische operagebouw van Sydney: wie kent het niet? (Canberra is trouwens de hoofdstad van Australië.)

Hoe zet je Limburg op de kaart? Laat zien hoe de ‘held’ Limburg vanuit zijn oude krachten geworsteld heeft en nog worstelt met oude en nieuwe problemen. Laat zien hoe de provincie boven zichzelf is uitgestegen om antwoorden te vinden op zijn geïsoleerde ligging, op krimp, op economische tegenslag, op kerktorendenken. Hoe Maastricht van industriestad een internationale georiënteerde kennisstad is geworden. Hoe de mijnstreek na de sluitingen het internationale DSM heeft voortgebracht, een bedrijf dat zich al drie keer opnieuw heeft uitgevonden en nu de strijd aanbindt met ondervoeding in de wereld. Hoe de slimste koppen van de wereld samenkomen op de Chemelot Campus.

Kortom: ga in alles voor kwaliteit, straal ambitie uit, wees een slim koopman. Maak gebruik van al het talent in Limburg.  Wat goed is, verkoopt zichzelf.   En laat dat vooral anderen – journalisten, vloggers, bezoekers, studenten, ondernemers, wetenschappers – over ‘ons’ zeggen.

Limburg, oordeel zelf

Maurice Ubags

***************************************************************************************************************************************

Reactie Pim Steernema via Facebook:
“Ongenuanceerd en onvolledig stuk… ieder heeft recht op zijn eigen waarheid, echter dit stuk is slechte journalistiek. Jammer”