Parkstad, kijk naar de krimp-cijfers en kom met een nieuw verhaal

De bevolking in de Parkstad-gemeenten is tussen 2003 en 2016 met 6,7% gekrompen, minus bijna 18.000. In heel Zuid-Limburg ging de bevolking terug met 5% naar 600.000 mensen.

In de Parkstad is het aantal werkenden gedaald, terwijl het in de rest van Zuid-Limburg gelijk is gebleven.

Jongeren tot twintig jaar en ook de mensen van 20 tot 65 jaar krimpen in de statistieken. Het aantal 65-plussers is gestegen. Dat geldt voor heel Zuid-Limburg.

Dat zijn cijfers van het CBS, samengesteld op verzoek van Limburg Economic Development.

Kale – en akelige – cijfers die ingekleurd worden door de actualiteit in de Parkstad. Stopzetten van de ontwikkeling van een mega-themapark Nature Wonder World in Brunssum. Brunssum dat zich profileert als bestuurlijke schlemiel. Een Haagse streep door de fusieplannen voor Heerlen en Landgraaf. Projectontwikkelaars die op de grens van Kerkrade en Heerlen een – door die gemeenten ongewenst – winkelcentrum willen bouwen, planologisch en wettelijk mogelijk door ambtelijk suffen. Ondertussen is er een nieuw fenomeen beschreven: randstedelingen die zich hier vestigen vanwege de combinatie van goedkope huisvesting en een bijstandsuitkering. Roda JC, de ‘Trots van het Zuiden’, vecht tegen degradatie.

2017 is voor Parkstad alweer een verloren jaar geworden.  Jos Zuidgeest zaliger pleitte begin jaren negentig al voor een vergaande herindeling (acht plus op termijn vier gemeenten) in de Oostelijke Mijnstreek. Hij werd weggezet als een machtspoliticus. De gemeenten, die zelf bestaan uit vele kerkdorpen en mijnkolonies, laten zich niet dwingen. Niet door Zuidgeest, niet door gedeputeerde Ger Koopmans. Dik twintig jaar later is die les weer actueler dan ooit. Lokale politici accepteren liever de stand still  van de zelfstandigheid dan te kiezen voor de kansen van één grote Parkstad-gemeente.

Waarom niet opgaan in één gemeente van pakweg 250.000 inwoners die de Parkstad gezien door de satellietcamera’s van Google Earth ook is? De vijfde stad van Nederland. De bestuurlijke kracht die dan ontwikkeld kan worden, kan prima gekoppeld worden aan een netwerk van dorps- en stadsdeelraden die ook oog hebben voor lokale noden en initiatieven. Herindeling hoeft niet strijdig te zijn met herkenbaarheid.

Parkstad heeft dringend behoefte aan een nieuw verhaal, aan iemand die dat verhaal kan uitdragen. Laat de Buitenring en de nieuwe Smart Services Campus nieuwe rode draden worden in dat verhaal. Lokale politici en burgers moeten over hun eigen schaduw heen kunnen stappen: spreek je uit voor een herindeling met behoud van lokale inspraak.  Jo Palmen, kom tot zelfinzicht. Maak ruimte voor nieuwe mensen, nieuwe ontwikkelingen. Ook Jo Palmen is niet groter dan Brunssum, dan de Parkstad.

Minister Kajsa Olongren van Binnenlandse Zaken, laat zien dat D66 nog steeds een partij is van bestuurlijke vernieuwing. Maak gebruik van uw bevoegdheden om Parkstad een nieuw verhaal en een nieuwe toekomst te bieden.

De CBS-cijfers liegen niet.

Sta op, als je voor Parkstad bent!

Maurice Ubags