Politiek moet ingrijpen in hoogst irritante incassopraktijken Essents en CZ’s van deze wereld

In Nederland hebben we – gelukkig – een scheiding van machten. Wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht zijn drie gezonde pijlers onder onze rechtsstaat. Rechters moeten de wetten toepassen en kunnen eigenlijk alleen maar ‘spreken’  via hun vonnissen, waarin over concrete gevallen wordt beslist. Publieke aandacht voor vonnissen waarin de rechters het als het ware uitschreeuwen, is de enige manier om de politiek in beweging te krijgen. Dan kan de wetgevende macht in actie komen en de wetten aanpassen.

Als het gaat om incasso’s spreken luiden de rechters steeds nadrukkelijker de noodklok. Alleen in Limburg al hebben de rechters twee keer hard uitgehaald. “Onwaarschijnlijk slordige en onvolledige voorlegging van een ‘belegen’ incassozaak door ziektekostenverzekeraar wegens beweerdelijk onbetaald laten van beperkt bedrag aan ‘eigen risico”, luidt het oordeel in een incasso van CZ. In een incasso van Essent in de kern dezelfde kritiek: een lakse en gemakzuchtige houding die tot veel onnodige ellende heeft geleid. Wie even zoekt op rechtspraak.nl (alleen al in Limburg in de laatste week) komt ook diverse andere zaken tegen van dit kaliber.

De rechters balen duidelijk van de incasso-praktijken waarbij grote bedrijven volledig op de automatische piloot vertrouwen. Schuldenaren die willen weten waarvoor ze moeten betalen, krijgen vaak geen antwoord. Schuldenaren die willen betalen, blijven achtervolgd worden. Een normale beoordeling is kennelijk niet meer mogelijk in de wereld van de grote-aantallen incasso’s. Dossiers goed samenstellen en compleet en transparant voorleggen aan de rechter is eveneens te veel gevraagd. Ondertussen wel dagvaardingen de deur uitsturen – de een na de andere – en bij elke stap de incassokosten verhogen. Mensen die onder de wielen komen van incassobureaus als GGN (dat zowel voor Essent als voor GGZ werkt) worden tot wanhoop gedreven. Kafka in Nederland.

Hoogste tijd dat de wetgever ingrijpt. Incassobureaus daar raken waar het pijn doet: in de portemonnaie. Hoe? Heel simpel: bij onterechte procedures betalen ze alle DAADWERKELIJKE kosten: Ook die van de rechtbank (de rechter, de griffier, de overhead, alle kosten van de tegenpartij, ook de rekening van zijn advocaat of van de kosten van een toegevoegde advocaat) en zijn ze uiteraard zelf verantwoordelijk voor alle eigen kosten.

Het zou mooi zijn als we weer een regering kregen om weer eens wat zaken te regelen in dit land.

Maurice Ubags