Prestaties zorgbedrijf Envida dwingen respect af

Het runnen van een zorgbedrijf voor vooral chronisch zieken en ouderen is geen sinecure. De wetgeving en ook de financiering verandert voortdurend.

Voor een grote speler als Envida (3200 medewerkers, 1100 vrijwilligers, 2500 cliënten in de wijkverpleging) kunnen omstandigheden waar het bedrijf zelf geen invloed op heeft grote gevolgen hebben. Een voorbeeld. Alle cliënten in de wijkverpleging zijn opnieuw geïndiceerd op aangeven van de inkopende zorgverzekeraars. Dat heeft geleid tot een afname van de beschikbare tijd per patiënt van 3,5 uur naar 2,6 uur. Dat is bijna een kwart minder. Komt bij dat de uren minder opleverden dan in 2014. Tel uit je verlies.

Envida heeft besloten zelf de regie over haar toekomst strak ter hand te nemen met het programma ‘Stroomopwaarts’. Een van de kernpunten: medewerkers en teams in de wijken krijgen een grotere verantwoordelijkheid om zelf invulling te geven aan de vraag hoe de beste zorg verleend wordt.

Dat is een moedig streven in een sector waarin het invullen van controlelijstjes en het afvinken van wat allemaal gedaan is helaas lang leidend is geweest.

Bij Envida pakt die aanpak uit het programma Stroomopwaarts bijzonder goed uit: honderden cliënten geven Envida gemiddeld een acht voor de geleverde dienstverlening. Dat is zonder meer een groot compliment waard aan de medewerkers en vrijwilligers die het gezicht zijn van dat cijfer.

De directie van Envida heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Per saldo staan er bijna vijftig fte minder op de loonlijst. De directie is voortvarend bezig met het vele vastgoed. Het heeft ertoe geleid dat Envida – nog net – zwarte cijfers heeft gedraaid over 2015, bij een omzet van 127 miljoen euro.

Die prestatie geeft aan dat Envida niet alleen als het gaat om zorgverlening maar ook financieel ‘in control’ is.

Hulde ook voor de openheid van Envida. Verslaggeefsters Annelies Hendrikx en Hennie Jeuken van De Limburger mochten acht dagen lang meedraaien bij De Zeven Bronnen in Amby.

Maurice Ubags