Q-Park de klos met komst Amerikaanse investeerder KKR

Het is een bekend recept in private equity-land. Je koopt als investeerder een bedrijf. Je hangt dat bedrijf vervolgens vol met leningen tegen een stevige rente, waardoor je de koopsom terugverdient. Nog scherper gezegd: het overgenomen bedrijf betaalt in feite de koopprijs zelf.

Leveraged buy out heet dat financiële trapezewerk.

Bedrijven met veel onroerend goed, met een hoge kasstroom en liefst ook nog met een performance waar nog aan te verbeteren valt, zijn ideale kandidaten om over te nemen.

V&D heeft het geweten. Nadat de investeerder het Nederlandse retail-icoon overnam, ging het mis. Het onroerend goed op de balans van V&D werd als eerste verkocht. Kassa voor de overnemende partij. V&D moest duur gaan huren. Vervolgens werd er vooral geld uit V&D gehaald en niet meer in het bedrijf geïnvesteerd. Aan het einde van de rit was V&D overleden.

Het Britse Mecom nam ooit de Media Groep Limburg over. Ook dat bedrijf werd volgehangen met leningen. De toenmalige directeur kreeg bonussen als hij de resultaten wist op te voeren. Hoe doe je dat? Door de ene na de andere reorganisatie door te voeren, door afscheid te nemen van personeel. Bij MGL heeft Mecom een bittere nasmaak achtergelaten. Investeerder Apax heeft bij de landelijke krantengroep die bijvoorbeeld Volkskrant en Trouw in zijn bezit had, precies hetzelfde gedaan.

Q-Park is nu de prooi van KKR. Een specialist in Leveraged buy out: een financieringsmethode waarbij de overname van een bedrijf voornamelijk berust op geleend geld, dat later door het overgenomen bedrijf moet worden terugbetaald. De activa van het overgenomen bedrijf worden als onderpand bij de lening gebruikt.

De Amerikanen kennen het klappen van de zweep. Naar buiten toe zijn de verhalen altijd goed. Q-Park kan gaan profiteren van de kennis en ervaring van KKR, op heel veel gebieden. KKR zal gaan investeren om het bedrijf winstgevender te maken.

Benieuwd hoe lang het duurt voordat de Amerikanen hun werkelijke gezicht laten zien. Wordt het onroerend goed meteen verkocht? Wordt Q-Park uitgeknepen om hoge leningen die het bedrijf van zijn koper krijgt (het blijft enigszins bizar voor de financiële leek) te kunnen terugbetalen? Zo ja: hoe dan? Volgens een ‘anorexia’-model, waarbij iemand zichzelf bijna verhongert om er ‘mooi’ uit te zien? Want als de leveraged buy out strategie helemaal lukt, moet er na een x-aantal jaren nog iemand gevonden worden die het bedrijf wil overnemen. Die moet je weer zien te verleiden verliefd te worden op het ‘mooiste meisje van de klas’.

Leveraged buy out kent succesverhalen, ook bij KKR, maar deze aanpak betekent voor veel bedrijven dat ze aan het eind het gevoel hebben dat magere Hein langs is geweest.

Maurice Ubags

Lees hier ons eerdere commentaar over de verkoop van Q-Park