Rumoer Valkenburgse ondernemers over uitstallingenbeleid misplaatst

Op 1 januari is het gedaan met rommelige uitstallingen in Valkenburg. Bij het gloednieuwe winkelcentrum de Kei is er een verbod, elders  is strikt voorgeschreven wat nog wel mag: kleine bloembakken bij winkels en een kleine uitstalling van koopwaar bij horeca-zaken.

Het gemeentebestuur heeft overlegd met belangengroepen van ondernemers en horeca-uitbaters, maar er is nu toch rumoer ontstaan (Zie onderstaande brief).

Het beteugelen van uitstallingen is een juiste keuze. Ik zou bijna willen zeggen: het kan niet streng genoeg.

Het is een kwestie van logica. Wat is belangrijker? Dat je als stad kwaliteit uitstraalt en daardoor heel veel meer bezoekers trekt?  Of dat je als winkelier de bezoekers die er zijn en die al voor je zaak staan naar binnen probeert te lokken met een of meer uitstallingen? Meer bezoekers met een gevulde portemonnee betekent voor alle winkeliers opgeteld meer omzet. Een rommelige stad, waar je je nek breekt over de uitstallingen, levert alle ondernemers gezamenlijk minder op. Tel uit je verlies.

Het gemeentebestuur heeft een juiste keuze gemaakt. Gaan voor kwaliteit. Juist zo kan je je als stad onderscheiden van andere steden, waar een gemeentebestuur ondernemers de vrije hand geeft. Daar overschreeuwen ze elkaar in uitstallingen en in reclames aan de gevel. Ook in Valkenburg ging dat zo. Daar plaatste een drogisterijketen een rode trolley met wc-papier dat in de aanbieding was. Hoe lelijk en armoedig is dat?

Valkenburg kan – net als Maastricht – juist goede sier maken met een historische binnenstad. Met een mooi opgeknapt centrum. Een geweldige kerstsfeer. Fantastisch geschilderde gevelreclames uit vervlogen tijden. Laat zien dat hier schitterend gebouwd is met mergel, dat kwaliteit leidraad is. Maastricht bewijst het gelijk van een strenge reclame-aanpak. Net als voor Maastricht geldt moet ook een bezoek aan Valkenburg een feestje zijn.

Is het aanpakken van uitstallingen betuttelend? Het beperken van ondernemersvrijheid? Nee. Ondernemen kan nog steeds. Moge de meest creatieve ondernemers de mooiste etalages maken! En dan nog iets: van wie is de openbare ruimte? Die is van ons allemaal. Die kan niet geclaimd worden door de retail of de horeca om die vervolgens te ontsieren.

Maurice Ubags, WijLimburg

Brief van de VOC

Beste collega ondernemers.

Wij begrijpen dat er op dit moment veel discussie/onrust is omtrent het uitstallingenbeleid. Wij willen kort een toelichting geven omtrent onze positie in dit proces.

Het uitstallingenbeleid is een “aanwijzingsbesluit” waartoe alleen de burgemeester bevoegd is. Dit betekent dat de burgemeester dit met het college heeft beslist. De Raad is hier niet voor nodig en zeker geen belangengroepering zoals het VOC.

Toen wij medio dit jaar geconfronteerd werden met dit nieuwe beleid zijn wij direct in actie gekomen. Het was namelijk de bedoeling van het college, dat er helemaal niets meer buiten mocht worden gezet (de zogenaamde nuloptie).
Aangezien wij het daar niet mee eens waren, zijn wij met de gemeente hierover in gesprek gegaan. In zoverre klopt het dus dat we over het uitstallingenbeleid met de gemeente hebben gesproken.
Dankzij dit overleg hebben wij ervoor gezorgd dat de invoering is opgeschoven van 1 juli 2016 naar 1 januari 2017.
In de tussentijd hebben wij er een differentiatie uit kunnen slepen voor drie deelgebieden zoals jullie hebben kunnen lezen in de toelichting. Daarnaast werd de absolute “nuloptie” een “nul plus-optie”. Het VOC is niet blij met deze uitkomst, maar helaas zit er voorlopig niet meer in. Dit wil niet zeggen dat wij ons zomaar neerleggen bij het besluit van het college, we blijven hierover in gesprek en nemen Uw input graag mee.

Wat we wel nog hebben kunnen afspreken is dat na de invoering van het uitstallingenbeleid geëvalueerd gaat worden hoe een en ander uitpakt.

Helaas heeft het college deze maatregel genomen, omdat een aantal collega-ondernemers wel erg veel borden en/of rekken enz. voor de deur hadden staan, waardoor dit volgens de gemeente zorgde voor een rommelige uitstraling. Nu komen er dus regels om dit te regelen.

We hopen hiermee wat duidelijkheid gegeven te hebben over onze positie m.b.t. het uitstallingenbeleid. Wij hadden jullie graag eerder geïnformeerd hierover, maar vanuit de gemeente is nadrukkelijk gevraagd hiermee te wachten, zodat de gemeente het zelf naar buiten kon brengen.

Binnenkort zullen we onze leden informeren over hetgeen wij afgelopen jaar allemaal voor hen hebben gedaan en tevens wat er nog komen gaat.

Als laatste kunnen wij jullie wel al melden dat er vanaf 02 januari een gloednieuwe en uitgebreide reclamecampagne van start zal gaan waarbij gedurende een half jaar de nadruk op het winkelen in Valkenburg gaat liggen.