Slecht plan VVD om startende winkeliers te financieren met flappentap provincie

De VVD heet de partij te zijn van de vrije markt, waar alleen een marktmeester nodig is om een en ander in goede banen te leiden.

Maar als je politiek wil scoren en een hele grote zak met geld hebt (de provincie Limburg is schatrijk), dan kom je snel in de verleiding je principes los te laten.

Dat is precies wat de VVD doet met dit voorstel. Nu de vrije markt bepaalt dat retailers met bosjes tegelijk omvallen vooral als gevolg van internet-shoppen, wil de VVD de vrije markt naar zijn hand zetten.

Dat is niet alleen strijdig met de eigen principes, het is ook redelijk dom. De storm die in de winkelstraten woedt houdt voorlopig nog aan. Veel grote ketens zijn al omgekiept en vele ketens zullen nog volgen. Als je daartegen gaat vechten, wordt dat vechten tegen windmolens. Een strijd die je niet gaat winnen met het financieren van starters in de winkelmarkt. Dat is pure symptoombestrijding. De samenleving is niet maakbaar.

De VVD wil starters aan het laatste stuk financiering helpen als dat op een andere manier niet lukt. De partij zou er goed aan doen zich af te vragen waarom dat laatste stuk financiering niet lukt. Dat is maar om één reden: de financiers verwachten kennelijk dat ze hun geld en rente niet terug zullen krijgen.

En die financiers weten dat doorgaans het beste. Want ze beleggen geld dat ze zelf hebben verdiend of ze (banken) beleggen het geld dat spaarders hun hebben toevertrouwd. Nu is er veel te zeggen over de rol van banken. Maar bankiers blijven als geen ander specialist (door kennis en jarenlange ervaring) in het beoordelen van kredietrisico’s.

Het is verleidelijk om de samenleving naar je hand te willen zetten, zeker als je de beschikking hebt over een flappentap zonder opnamelimiet.

De andere partijen in provinciale staten staan welwillend tegenover het plan. Dat kan omdat het past bij de eigen idealen, dat kan ook ingegeven zijn uit electorale belangen. Als de provincie weer met de geldzak rondgaat, wil je niet achterblijven.

Alleen de PVV is tegen. De partij passeert ook in dit dossier de VVD rechts.

Maurice Ubags