Verbreding A2: Kan CDA in kabinet weer wat betekenen voor Limburg?

Hoe bereikt Limburg politiek Den Haag? Hoe krijgen we – bijvoorbeeld – gedaan dat de A2 tussen Weert en Eindhoven verbreed wordt?

Decennia lang had Limburg toegang via de partijkanalen van het CDA. Het CDA was machtig in Den Haag en Limburg was een machtsbasis van de partij. Als gouverneur Sjeng Kremers naar Den Haag belde, werd geluisterd. Laat staan als hij persoonlijk zijn opwachting maakte in de Hofstad. Limburg kreeg miljarden aan PNL-gelden om de gevolgen van de sluiting van de mijnen op te vangen. Van zwart naar groen.

Eenmaal het CDA uit het politieke spectrum, werden ook andere tacktieken beproefd. Honderden miljoenen  rijksgeld voor de A2-tunnel in Maastricht kwam er uiteindelijk omdat ‘Maastricht’ (burgemeester Gerd Leers en voorlichtingschef Wim Ortjens) de beloftes van de Haagse politici – op bezoek in Maastricht – slim vastlegden op camera. Waarna ze niet meer terug konden.

Nadat de VVD onder leiding van Rutte de macht overnam in Den Haag, kon Limburg zijn kaarten zetten op politici als Jos van Rey,  Ricardo Offermans en Frans Weekers. Maar die politici kunnen nu in Den Haag geen vuist meer maken. De VVD in Limburg heeft geen lange arm meer die tot het Binnenhof strekt. Gedeputeerde Twan Beurskens kan nu nog fungeren als Limburgse spreekbuis richting Rutte c.s. Hij kiest ervoor dat vooral achter de schermen te doen.

Waar de ernstig verzwakte VVD-lobby toe geleid heeft? Bij het verdelen van de poet in Den Haag komt Limburg er bekaaid vanaf. De noodzakelijke verbreding van de A2 tussen Eindhoven en Weert (toch echt bij de regio die voor Nederland economisch het allerbelangrijkst is in termen van innovatie en toegevoegde waarde) wordt compleet genegeerd. Van vier varianten wordt gekozen voor de variant die het allerminste kost. Files in de Randstad zijn kennelijk pijnlijker dan files in het Zuiden van het land. Dat is kwatsch. Maar Den Haag kan zich zulke denkbeelden straffeloos permitteren.  Dozen schuiven via Rotterdam en Schiphol is kennelijk belangrijker dan de economie van de toekomst in de regio Eindhoven letterlijk vrij baan geven.

Het leidt ertoe dat de VVD nu in provinciale staten pleit voor het voorfinancieren door de provincie van bijvoorbeeld de verbreding van de A2. Het wordt gepresenteerd als het ei van Columbus, maar het is symptoombestrijding. De beslissing over de verbreding van de A2 moet in Den Haag vallen, het is geen provinciale weg.

Het is niet juist provinciegeld te besteden aan file-problemen die Den Haag voor andere delen van het land wel wil oplossen. Dat is geen uitvloeisel van de traditionele klaagzang van Limburg in Den Haag om meer geld – zoals Limburg vaak in- en extern wordt verweten -, dat is het opeisen van het deel dat ons toekomt. Ook in Limburg worden alle vormen van rijksbelastingen betaald.

Limburg is nu veel meer aangewezen op het CDA-kanaal in het nieuwe kabinet. De VVD (Rutte en Schulz van verkeer zijn beiden liberaal) laat ons in de steek. D66 doet het vooral goed in de grote universiteitssteden, de ChristenUnie heeft in Limburg weinig te zoeken en eventueel GroenLinks laat zich al helemaal niets gelegen liggen aan Limburg. Als GroenLinks hier piept over een strategische fout van Jesse Klaver om niet mee te doen aan het kabinet, wordt dat geluid meteen gesmoord door de ‘Amsterdamse’ partijbonzen.

Het CDA speelt – weer – een sleutelrol in de Haagse politiek. Het is te hopen dat de Limburgse CDA’ers in Den Haag weer een vuist kunnen maken.

Maurice Ubags