Waar ligt de grens van belangenverstrengeling?

De gemeente Brunssum zal de nieuwjaarsreceptie niet meer samen met de ondernemersvereniging Business in Brunssum (BiB) organiseren. Oppositiepartij Progressief Akkoord (PAK) vindt namelijk dat het meebetalen aan de receptie door BiB de schijn van belangenverstrengeling wekt.

Ik vraag me af wat hier mis aan is? Een gemeentelijke nieuwjaarsreceptie is hét moment waar alle burgers –en dus ook de lokale ondernemers- elkaar het beste wensen en samen trots zijn op hun gemeenschap. Zo’n moment organiseren kost geld en wordt dus door de burger van de betreffende gemeente betaald. Op het moment dat de ondernemers de beurs trekken om dit mee te financieren hoeven de burgers, die geen ondernemer zijn, minder bij te dragen.

Ondernemers laten lokale gemeenschappen floreren. Ze bieden werkgelegenheid en welvaart, bieden een streek identiteit en toekomstperspectief. Ze steunen als shirtsponsor de lokale voetbaltrots, stellen vervoer ter beschikking voor een dropping van de scouting of zijn sponsor van een theater of museum. Niemand die daar piept over belangenverstrengeling. Wat is er dan mis met het financieren van een gemeentelijke receptie die voor iedere burger toegankelijk is?

Het feit dat de schijn van belangenverstrengeling ook nog wordt nog versterkt doordat enkele wethouders en raadsleden lid zijn van ondernemersvereniging Business in Brunssum mag wat mij betreft ook gelijk van tafel. Het openbaar bestuur moet een afspiegeling zijn van de (lokale) samenleving en daar horen ook ondernemers bij.

Ik zie het voordeel voor de ondernemers niet omdat ze de receptie meefinancieren. Ik zie wel het voordeel voor de burgers, die hierdoor een duit minder in het zakje hoeven te doen.

Burgemeester Luc Winants is het niet eens met de kritiek, maar gaat de organisatie van de receptie toch aanpassen. Hij wil daarmee elke schijn vermijden dat bepaalde groepen voorrang krijgen. Door deze ‘voorkomen is beter dan genezen’ houding, schuift de grens van belangenverstrengeling steeds verder op. Naar de verkeerde kant dan!

Maurice van der Linden