Waar ondernemers over problemen zwijgen, moeten adviseurs praten

De Kamer van Koophandel roept ondernemers in zakelijke problemen in een nieuwe campagne op om tijdig hulp te zoeken. Om erger voor zichzelf, voor hun gezin, voor het bedrijf te voorkomen. Eén op de tien ondernemers worstelt met de vraag hoe de binnenkomende facturen nog te betalen. Ook in deze tijd van hoogconjunctuur.

Een oproep van deze strekking is tekenend voor de cultuur in Nederland. Anders dan in Amerika – waar een bankroet achter je naam staat voor ervaring – wordt een faillissement in Nederland nog overwegend gezien als een brevet van onvermogen voor de ondernemer. Ten onrechte! Ondernemers die er elke dag tegenaan gaan verdienen ons aller respect: zonder ondernemers staat het land pas echt stil.

Maar met die constatering is de cultuur niet om. Ondernemers zijn door de bank genomen eigenwijze mensen. Vol geloof in eigen kunnen. Trots op het bedrijf dat ze als tweede of derde generatie hebben overgenomen. Nog harder werken en langere dagen maken  als de cijfers tegenzitten. Desnoods privé-vermogen in de zaak steken of nieuwe financieringen proberen aan te trekken. Tijdig toegeven dat een verdienmodel niet meer uit kan: dat is weinig ondernemers gegeven. Ondernemers in zwaar weer gaan bijna als vanzelf sturen op de korte termijn. Hoe betaal ik straks de leasetermijn van de auto van de zaak? Hoe ga ik begin volgende maand de btw betalen? Stress en ellende zorgen voor slapeloze nachten.

De oproep van de KVK aan ondernemers hun problemen bespreekbaar te maken en hulp te zoeken is sympathiek. Vraag is of die oproep effectief is. Om twee redenen kan daaraan getwijfeld worden. Als publiek bekend wordt dat een ondernemer in zwaar weer verkeert, is een faillissement een self fulfilling prophecy. Niemand wil zaken doen met een aannemer, een ict-bedrijf, een machinebouwer of een transporteur die gaande een traject kan stilvallen. De andere reden is al beschreven: schaamte. Toegeven dat je ‘gefaald’ hebt: dat doet niemand graag, ondernemers zeker niet. De rekening die altijd als eerste wordt voldaan is juist die van de lease-auto. Want als die ineens niet meer op het pad staat, wordt dat meteen opgemerkt door buitenstaanders.

Beter ware het om de adviseurs van een ondernemer op te roepen veel krachtiger in te grijpen. Banken hadden tot voor enkele jaren geleden scherp in het vizier welke onderneming in zwaar weer verkeerde. Jammer dat de banken de adviseurs bijna en masse buiten hebben gezet. Boekhouders en accountants hebben ook snel in de gaten als het mis gaat. Ze zien de cijfers en kunnen daar doorgaans doorheen prikken. De integere adviseurs overtuigen de ondernemer dat hij hulp moet en kan zoeken. Wijzen hem de weg. De slechte boekhouders en accountants houden de administratie bij alsof het om een geschiedenisboek gaat of – nog erger – denken creatief mee om de cijfers op te poetsen.

Vanuit de netwerken van banken en accountants zijn in elke regio in het land honderden ervaren ondernemers – al dan niet in ruste – te vinden die de golfbaan graag enkele keren per week verlaten om ondernemers in problemen achter de schermen bij te staan. Om de business te analyseren. Om te kijken waar kansen liggen. En om – als er geen uitweg meer is – de ondernemer de zaak gecontroleerd naar een faillissement te laten leiden. Met zo min mogelijk schade voor alle betrokkenen, voor de ondernemer zelf, voor de financiers, voor de leveranciers en voor de klanten. Als zo integer wordt gewerkt, is dat ook goed om een bankroet uit de taboesfeer te halen.

Voor de beeldvorming is het desastreus dat er ook ondernemers in nood zijn die kiezen voor eigen ‘gewin’ en bij een faillissement een spoor van vernieling en een rij van gefrustreerde schuldeisers achterlaten. Tegen die ondernemer kan daarom niet hard genoeg worden opgetreden.

Maurice Ubags

 

Beste heer Ubags,

Naar aanleiding van bovenstaand verhaal.
Ondernemersklankbord is een ideële stichting, die belangeloos en onafhankelijk helpt en adviseert. De ondernemer moet deze hulp wel willen aannemen. Jammer dat ze daar moeite mee hebben, want hulp/advies vragen is geen schande, maar juist slim.
Wij gaan niet op de stoel van de ondernemer zitten, maar zeggen wel waar het op staat.

O ja..  Ondanks alles Ondernemersklankbord team Limburg zoekt dringend adviseurs.

Mvg. Sjra Clerkx.
Regiovoorzitter OKB team Limburg.