Wat LWV en LLTB niet zeggen in hun reactie op de verkiezingsuitslag

Opmerkelijk: de LLTB feliciteert een select groepje winnaars van de verkiezingen: VVD (die overigens acht zetels moet inleveren), CDA, D66 en GroenLinks. Andere winnaars, zoals in Limburg bijvoorbeeld de PVV, 50+ maar landelijk zeker ook Partij voor de Dieren, worden niet genoemd. Die laatste club is natuurlijk geen boezemvriend van de standsorganisatie, maar om ze dan niet te feliciteren?  Opmerkelijk op zijn minst.

De LWV omzeilt ook de voor Limburg lastigste klip. Geen syllabe wordt besteed aan de winst van de PVV in Limburg. Waar Limburg nationaal gezien weer de risee is omdat hier Geert Wilders – weer – de grootste overwinningen heeft geboekt, kiest de LWV ervoor daarover niets te zeggen. De LWV constateert liever dat Nederland gekozen heeft “voor een stabiel Nederland temidden van een onrustige wereld. Ondernemers zijn gebaat bij een open oriëntatie van Nederland.”

Natuurlijk: Wat moet je erover zeggen? Dat is lastig. Oneliners van de PVV kun je niet altijd met oneliners bantwoorden. En toch wringt het zwijgen van de LWV.

De stemmers in Limburg zijn ook de werknemers van de leden van de LWV. Die kiezen (tenminste in de analyse van de LWV zelf) bovenmatig tegen het belang van ondernemend Nederland, want de PVV heeft nu bepaald niet die ‘open oriëntatie’. Dat is toch echt een partij die zich uitspreekt voor Nexit en voor het sluiten van de vooral ook in Limburg lange grenzen met het buitenland.

De kiezer heeft altijd gelijk. Dus ook de PVV-kiezer heeft gelijk vanuit zijn of haar optiek. Het signaal dat in Limburg andermaal is afgegeven moet iedereen in de provincie die verantwoordelijkheid draagt dwingen na te denken. In gesprek te gaan over de motivatie van de proteststemmers op de PVV. Dat zou ook de LWV moeten doen.

Dan draagt de LWV ook bij aan een open Limburg. Waar de blik niet alleen op de kerktoren is gericht.  Waar buitenlanders zich welkom voelen. Zo’n beeld van Limburg is van belang voor de LWV-leden, want zonder buitenlanders missen we heel veel expertise op de campussen, in R&D-afdelingen van bedrijven, heel veel (Poolse) handjes, heel veel studenten, heel veel medewerkers van internationale firma’s.

LWV had in een eerste reactie op het sterke PVV-geluid in Limburg op zijn minst kunnen laten weten dat buitenlandse werknemers en werkgevers hier altijd welkom zijn.

Kom op LWV!

Maurice van der Linden & Maurice Ubags

In een reactie laat directeur LWV, Huub Narinx, aan WijLimburg weten dat zij nooit uitspraken doen over politieke partijen. “Als belangenbehartiger van de Limburgse werkgevers staan wij boven de partijen. Daarnaast laten wij weldegelijk onze mening horen, maar die is niet gebaseerd op politieke voorkeur. Die is in het belang van de ondernemer en het ondernemersklimaat in Limburg.”