Family, friends and fools (en crowdfunders)

Het klinkt veelbelovend: gestapeld financieren. In de praktijk betekent dat dat meerdere partijen een stuk van de financieringsvraag van de ondernemer oplossen. Behalve de banken, kun je denken aan leasemaatschappijen, aan een stuk leverancierskrediet, aan investeerders, aan achtergestelde leningen, aan het uitgeven van aandelen, aan eigen inleg of aan de inleg – vaak in last resort – van ‘family, friends and fools’.

Iedereen die mee-financiert  bekijkt wat-ie wil verdienen aan zijn bijdrage en beprijst het risico op niet-terugbetaling in de vorm van een bepaald rente-tarief.

Banken zijn al eeuwenlang kampioen in het maken van de inschatting of en ondernemer ‘goed is voor zijn centen’. of die te vertrouwen is als het gaat om de terugbetaling van de hoofdsom met rente. Banken kunnen bogen op een schat aan ervaring, op een schat aan data, aan branchekennis, aan onderzoekgegevens.

Crowdfundplatforms daarentegen zijn jong. Vaak wel opgericht door mensen uit de financiële sector. Maar ze hebben in elk geval niet die enorme berg aan ervaring en gegevens die banken hebben.

Crowdfundplatforms halen geld op bij u en bij mij, bij het publiek: de crowd. De geboden rentes zijn hoog en dat zou een indicatie moeten zijn dat de risico’s navenant zijn. Dus: weet waar je aan begint. De platforms screenen ondernemingsplannen, maar daarbij gaat het ook wel eens mis.

WijLimburg bericht er bijna stelselmatig over. Vandaag op de site een verhaal over een bedrijfje dat 50 mille bij de crowd ophaalt om rollators te gaan verkopen. Vanuit een pand waarvoor geen vergunning is om te verkopen aan particulieren. Contacten met sturende partijen in deze markt (zorgverzekeraars) zijn er ook niet. Toch gewoon beginnen en na een tijdje failliet gaan.

De curator spreekt van “lichtzinnig” ondernemen. Niet voor het eerst bij deze ondernemer, die eerder met PuurSolar de zonnecellenmarkt wilde bestormen.

Collin Crowdfund mag zich dit bankroet aantrekken. Welke lessen kunnen eruit geleerd worden? Kennelijk is met de screening aan de voorkant iets misgegaan.

Dat er ook bij crowdfundplatforms ondernemers onderuit gaan, was al voorspeld. Dat is ook logisch: ondernemen is risico nemen. Ondernemers die door een bank zijn gefinancierd, kunnen ook omkiepen.

Crowdfundingsplatformen zouden net als rokers gewaarschuwd moeten worden! Crowdfunding kan uw financiële gezondheid ernstig beschadigen.

Maurice Ubags