Per 1 oktober 2017 is er voor het eerst sinds tien jaar een toename in het aantal leerlingen dat zich ingeschreven heeft bij een regionaal opleidingencentrum (roc) voor de opleiding in het schadeherstel. Het betreft een forse toename van ongeveer 10%. FOCWA juicht deze stijging toe, want instroom van kwalitatief technisch geschoold personeel is volgens de brancheorganisatie onontbeerlijk om het specialisme binnen het vakgebied te kunnen blijven borgen.

Uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, blijkt dat afgelopen schooljaar 935 leerlingen zijn gestart met een opleiding in de carrosseriebranche. Een jaar eerder waren dat er bijna 100 minder. In het schooljaar 2008-2009 begonnen nog 2.049 leerlingen aan deze studie.

“Het tekort aan kwalitatief technisch geschoold personeel is niet uniek voor de schadebranche maar raakt de gehele technische sector”, zegt Femke Teeling, directeur van Vereniging FOCWA Schadeherstel. “In de schadeherstelbranche zijn 600 vacatures op een totaal van 9000 banen. Daarnaast dreigt het gevaar dat bij een verdere daling van roc’s die de opleiding tot schadeherstel aanbieden als gevolg heeft dat er geen landelijke dekking van de opleiding meer is. Bij de opleidingen voor Carrosseriebouw en specialisten is dit al het geval en bij schadeherstel dreigt het te gebeuren. Om deze reden is de instroom van nieuwe leerlingen om het voortbestaan van de opleidingen te garanderen een belangrijp punt voor FOCWA.