Oplossing files 'vrachtverkeersnelweg' A67 (Venlo – Eindhoven) niet voor najaar 2018

Bij het onderzoek wordt met name gekeken naar de bijdragen die nieuwe innovatieve technieken op het gebied van mobiliteit en verkeersmanagement kunnen leveren aan een vlottere afwikkeling van de personenauto’s en vrachtwagens op de weg.

De A67 is belangrijk voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland en voor het goederenvervoer. Het is een drukke weg waar met name tijdens de spits problemen met de doorstroming zijn. De weg wordt veel gebruikt door vrachtwagens. Circa 25 tot 40 procent van de voertuigen op de A67 is een vrachtwagen.

In de startbeslissing die minister Schultz vandaag in aanwezigheid van de gedeputeerden heeft genomen is vastgelegd dat de verkenning voor de A67 zich richt op het wegdeel tussen de knooppunten Leenderheide in Eindhoven en Zaarderheiken bij Venlo. Het totale traject is ongeveer 45 kilometer lang. De verkenning moet over twee jaar een pakket aan maatregelen opleveren.

De minister heeft met de provincies afgesproken dat er met name gekeken wordt naar de oplossingen die nieuwe innovatieve verkeerstechnieken bieden. Het gaat bijvoorbeeld om truckplatoons waarbij vrachtwagens dicht op elkaar in een trein rijden zodat er meer ruimte op de weg ontstaat.

Minister Schultz: “We zetten nu een belangrijke stap voor een betere doorstroming op de A67. De weg is van groot belang voor het internationale goederentransport tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam en Duitsland. Deze verkenning is bijzonder omdat we eigentijdse, innovatieve oplossingen voorop stellen. Ik ben er van overtuigd dat de nieuwe technieken een goede bijdrage kunnen gaan leveren aan een vlottere doorstroming van het verkeer.”

Gedeputeerde Van der Broeck: “De volgepakte A67 heeft al sinds jaar en dag een negatieve invloed op de bereikbaarheid van Limburg voor met name het vrachtvervoer. En dat terwijl de weg juist onze toegang is tot belangrijke infrastructurele en logistieke hotspots in Nederland en Europa. Ik weet zeker dat we, door de krachten te bundelen en volop in te zetten op innovatie, de doorstroming op deze snelweg sterk kunnen verbeteren. Limburg draagt daar uiteraard graag een steentje aan bij.”

Voor de aanpak van de A67 is 208 miljoen euro beschikbaar: 55 miljoen euro is afkomstig van de provincie Noord-Brabant, 3 miljoen euro van de provincie Limburg en 150 miljoen euro van het Rijk. Op basis van de verkenning wordt er in het najaar van 2018 een voorkeursbeslissing genomen.