Oprichting ‘Parkstad Coöperatief’ en ‘Roerstreek Coöperatief’

Bedrijven in de regio’s Parkstad en de Roerstreek moeten in belang van de regio meer met elkaar gaan samenwerken. Daarom zijn onlangs, mede op initiatief van Jay Mookhram van Cogens advocaten uit Heerlen, twee coöperaties opgericht: ‘Parkstad Coöperatief’ en ‘Roerstreek Coöperatief’.

Leden van de coöperatieve vereniging hoeven geen contributie te betalen om lid te worden. Wel moeten zij bereid zijn om aan andere leden kortingen op producten en diensten te geven, variërend van vijf tot tien procent, waarbij zij aangetekend dat het bestuur van de coöperatie op deze ‘toelatingseis’ een uitzondering kan maken.

Op deze manier willen de coöperaties de economie in beide gebieden stimuleren. De coöperaties bieden de leden veel voordeel dat voortkomt uit een combinatie van de pijlers ‘financiering en arbeid’.
Zo worden bijvoorbeeld vacatures en personeel via de website uitgewisseld: mensen in de ene regio die boventallig zijn, worden in de andere regio weer inzetbaar. Op die manier kan noodzakelijke krimp uitkomst bieden om op een andere plek groei te realiseren. Ook kunnen leden van de coöperaties tegen gunstige voorwaarden lenen omdat verschillende leningsfondsen, particuliere financiers en een bank partner zijn van beide verenigingen.

De coöperatieve verenigingen hebben geen winstoogmerk en het bestuur is onbezoldigd.
Aan de lokale overheden en provincie is steun gevraagd voor dit initiatief.