Oude belastingschuld nekt Maastrichtse nachtclub De Alla, curator wil nachtclub morgen weer openen

Rompelberg wil zo snel mogelijk kijken of die openstelling lukt. “Ik moet daarvoor toestemming krijgen van de rechter-commissaris. Wat is nodig heb is een positieve exploitatie. Die is er volgens eigenaar Leenders. Voorts moeten leveranciers en personeel meewerken.”

Volgens Rompelberg heeft de fiscus het faillissement aangevraagd vanwege een oude belastingschuld. “Het onroerend goed is vorig jaar geveild. Het was getaxeerd op twee miljoen euro en dat was ook de WOZ-waarde. Op de veiling bracht het nog 500.000 euro op. Nadat de ING is voldaan, heeft de fiscus nog steeds een claim van 2727.000 euro vooral vanwege niet afgedragen loonheffingen. Hoewel de exploitatie positief is volgens de eigenaar, kon die schuld niet meteen worden voldaan.”

Na de veiling sloot Allenbonneur bv een nieuw huurcontract af met de nieuwe eigenaar, waardoor de nachtbclub verder kon draaien.

De vergunning van de nachtclub staat op naam van Leenders persoonlijk en is niet overdraagbaar. Rompelberg: “Dat betekent dat bij een doorstart altijd meneer Leenders betrokken zal moeten zijn.”

Als De Alla morgen weer opent, zal Rompelberg dat onder meer aankondigen op de Facebook-pagina van De Alla.