Overeenstemming over verkoop van 140 tot 180 winkels van Scapino Nederland aan Ziengs (persbericht)

Overeenstemming over verkoop van 140 tot 180 winkels van Scapino Nederland aan H. Ziengs
Nagenoeg overeenstemming over verkoop aandelen Brantano België/ Luxemburg aan Brantnew

Curatoren ook ver gevorderd met verkoop van aanzienlijke delen van de winkelformules Manfield, Dolcis, Invito, PRO Sport, Steve Madden en Intreza

De curatoren en de financierende banken Macintosh Retail Group N.V. hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van de activa van het failliete Scapino B.V. aan Zire BV, een aan de heer H. Ziengs toebehorende vennootschap. De heer Ziengs exploiteert onder de naam Ziengs Schoenen op dit moment 77 schoenenwinkels in Nederland.

Afgesproken is dat Zire BV 140 tot 180 van de circa 200 Scapino winkels overneemt (inclusief voorraden en inventaris). Het definitieve aantal over te nemen winkels hangt mede af van de met verhuurders te maken afspraken over de huurvoorwaarden.
Zire heeft de intentie om het grootste deel (80 tot 90%) van de circa 2.000 werknemers van Scapino in de winkels en op het hoofdkantoor/distributiecentrum in Assen een aanbod te doen voor een nieuw dienstverband.

De curatoren en de financierende banken van Macintosh Retail Group N.V. hebben voorts nagenoeg overeenstemming bereikt over de verkoop van Brantano België/Luxemburg aan Brantnew. Brantnew is een samenwerkingsverband tussen R. van de Schoor (R&S Retail group), D. Penninckx (FNG Group) en de familie Torfs (eigenaar van de schoenenketen Torfs met 75 winkels in België). Brantnew zal de aandelen van Brantano NV en van Brantano Luxemburg NV overnemen, zodat de transactie betrekking heeft op alle 130 winkels, alle ruim 1.100 medewerkers en op alle activa en passiva van Brantano in beide landen.

De curatoren en de financierende banken van Macintosh Retail Group N.V. zijn tevens in een ver gevorderd stadium met de verkoop van de winkel(formules) van Manfield, Dolcis, Invito, PRO Sport, Steve Madden en Intreza.

Ben Meijs en John Huppertz, curatoren van Macintosh, Scapino en Hoogenbosch Groep: “We zijn verheugd dat met deze transacties de volledige werkgelegenheid bij Brantano en een groot deel van de werkgelegenheid bij Scapino kan worden behouden. Daarnaast zijn we op dit moment ook in ver gevorderde gesprekken met partijen geïnteresseerd in onderdelen van de failliete Hoogenbosch Groep (Dolcis, Manfield, Invito, PRO Sport, Steve Madden en Intreza) en verwachten daarover binnenkort meer bekend te kunnen maken. We hebben goede hoop dat nagenoeg alle formules in de markt zullen kunnen blijven en dat met deze transacties een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid bij deze formules kan worden behouden.”
Macintosh Retail Group NV – Amerikalaan 100, 6199 AE Maastricht-Airport – +31 (0)43-3280780 www.macintosh.nl -1-
De transacties met Brantnew en Zire zullen worden geëffectueerd na afronding van de toepasselijke procedures met de overlegorganen, de mededingingsautoriteiten en de rechter-commissaris, wat naar verwachting binnen afzienbare termijn het geval zal zijn.

Over de voorwaarden waaronder beide transacties inzake Scapino en Brantano tot stand zijn gekomen en de kandidaten waarmee wordt gesproken inzake Hoogenbosch Groep worden geen verdere uitspraken gedaan. Voor de aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV is van de transacties inzake Brantano en Scapino noch van mogelijke toekomstige transacties inzake de Hoogenbosch Groep, zoals eerder bericht, geen enkele opbrengst te verwachten.

Voor nadere informatie rondom het faillissement van Macintosh wordt verwezen naar de website www.macintosh.nl onder het tabblad “informatie faillissement”: http://www.macintosh.nl/informatie_faillissement/contactgegevens_bewindvoerders_curatoren/