Een parkachtige oversteek over de N280 tussen centrum Roermond en het outlet is definitief van de baan, zo meldt De Limburger op haar website. Provinciale Staten zien het plan niet zitten.
Jos van Rey (Volkspartij Limburg) probeerde lange tijd om het project De Verbonden Stad toch te laten slagen. Het burgerinitiatief was eigenlijk al afgeschoten door gemeente en provincie, maar Van Rey probeerde het plan toch opnieuw op de agenda te krijgen. Hij wees daarbij op een recente enquête onder inwoners waaruit bleek dat ongeveer 85 procent van de respondenten steun voor de oversteek uitsprak.
De vijftig tot zestig miljoen euro plus de zeven jaar uitstel van de totale constructie van de overbelaste N280 bleken echter een te groot struikelblok. Bovendien zou ook het gemeentebestuur van Roermond het project niet steunen.