Partij Veilig Maastricht zet vraagtekens bij initiatief 155-Help-een-bedrijf

Stichting 155-Help-een-bedrijf is het nationaal hulploket voor ondernemers en een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Op hun website melden ze dat ze jaarlijks duizenden ondernemers helpen in goede en slechte tijden. Op dit moment hebben zich ruim 150 gemeenten in Nederland aangesloten bij het initiatief.

Onderstaand de inhoud van de brief met schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht aan het college van B&W.

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht.

Maastricht 11-09-2017.

Onderwerp:Ex. art. 47 vragen R.v.O. m.b.t. Hulp aan zelfstandig ondernemers.

Geacht College,

Net als u was Partij Veilig Maastricht blij met het initiatief 155-Help-een-bedrijf; zij ondersteunen in opdracht van de gemeenten jaarlijks duizenden ondernemers die het (tijdelijk) moeilijk hebben. Wij zagen hoop aan de horizon met name voor kleine ondernemers die het vanwege ziekte of de vele werkzaamheden in onze stad ( tijdelijk) moeilijk hebben.
N.a.v. diverse reacties en klachten van kleine ondernemers in onze stad, heeft PVM toch enkele vragen.
1. Veel kleine ondernemers hebben het moeilijk ondanks dat er gesproken wordt over economische vooruitgang. Bij het zelfstandigen loket krijgen ze geen gehoor of wordt een haalbaarheidsonderzoek ingesteld. Hiervoor wordt een speciaal adviesbureau ingehuurd, dat waarschijnlijk meer kost dan de door de kleine ondernemer gevraagde financiële hulp. Bent u hiervan op de hoogte, zo ja wat bent u van plan om hieraan te verbeteren?
2. De hulp van 155 zou kosteloos zijn, bent u ervan op de hoogte dat na een paar opendeur adviezen de mensen stevige rekeningen krijgen voor dit advies? Zo ja wat kunt/bent u van plan hieraan te doen?
3. Zoals het er uitziet is in veel gevallen alleen het planbureau degene dat hier garen bij spint; bent u het met ons eens dat hier goed na gekeken moet worden. Het geld dat gemoeid is met inschakelen van externe bureaus dient beter ingezet te worden voor de betreffende doelgroep. Zo ja, wat gaat u op korte termijn hieraan doen?
4. Deelt u onze zorgen dat door (te) weinig hulp aan kleine ondernemers de dreigende leegstand groter wordt?

In afwachting van uw antwoord,
Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,
Tiny Meese – fractievoorzitter.