Pascal Penders nieuw lid Raad van Commissarissen Vixia

Pascal Penders is in december benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Vixia, waar hij zich bezig gaat houden met de financiële zaken. Met de twee andere commissarissen, Harrie Timmermans (voorzitter) en Leon Schaepkens is hij verantwoordelijk voor het toezicht op de directie en de toekomst van Vixia. Naast Vixia is Penders ook commissaris bij Novizorg, Stichting Kinderopvang Roermond en Maasvallei Maastricht.

Vixia voert in de Westelijke Mijnstreek de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Dat doen ze voor de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein.