Peter Muijen nieuwe bestuursvoorzitter Daelzicht (Heel)

De Raad van Toezicht van Daelzicht heeft met ingang van 1 mei 2017 Peter Muijen benoemd als nieuwe Raad van Bestuur van Daelzicht.

Peter Muijen (57) is onder andere werkzaam geweest als Hoofdofficier van Justitie (plaatsvervangend) bij het Openbaar Ministerie in Roermond en Limburg. In de periode 1997 – 2017 heeft hij daarnaast diverse andere functies vervuld bij het Openbaar Ministerie op het terrein van bedrijfsvoering, verkeershandhaving, vreemdelingenzaken en ICT.

Muijen: “Ik verheug mij erop om bij Daelzicht aan de slag te gaan en kijk uit naar de kennismaking en samenwerking met mijn nieuwe collega’s en onze cliënten. Gezamenlijk gaan we de uitdagingen aan die er liggen en zorgen we dat Daelzicht een toekomstbestendige organisatie blijft voor onze cliënten, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners.”

In maart 2016 zegde de OR het vertrouwen op in de Raad van Bestuur. Het MT deed dit in mei. Met de Raad van Toezicht werd toen overeengekomen dat de Raad van Bestuur, in het belang van de organisatie, terug zou treden. Op 13 mei 2016 werd een interim bestuurder, Nettie Saarloos, benoemd. Zij heeft onder andere een visie ontwikkeld op de besturing van de organisatie met hieraan gekoppeld een nieuwe organisatiestructuur.

Met de benoeming van de Peter Muijen als bestuurder is invulling gegeven aan de nieuwe Raad van Bestuur van Daelzicht. De werving van de directeur Zorg en directeur Wonen en Welzijn is gestart.

Peter Muijen