Plan voor Mount Rushmore in Enci-groeve: IMAGINES IN MONTEM

Het gebied van de afgravingen van de ENCI houdt de gemoederen al jaren bezig. De toekomst van het terrein van de fabriek en afgravingen blijkt een zorg voor velen te zijn. Vanaf het moment dat Natuurmonumenten het gebied onder haar hoede nam, begonnen de perspectieven er gunstiger uit te zien. Deze organisatie legde haar accenten op de terugkeer van flora en fauna in de afgravingen. Hierdoor hoopte men een nieuwe natuurlijke habitat te scheppen. Een omgeving waarin de oehoe, een zeldzame uil, een veilige plek kon krijgen. Natuurmonumenten investeert in natuur, dat is haar belangrijkste doel. Daarnaast is ook de relatie van die natuur met de mens een speerpunt, zeker met betrekking tot de herinrichting van de groeve.

13 kunstenaars
Ook een ander belangrijk project, Overgangszone, speelt in op de behoefte om een duidelijke band tussen mens en ENCI-omgeving te leggen. In Overgangszone krijgen kunstenaars de kans op zoek te gaan naar de “kwaliteit van een complexe, oude plaats, die zich niet zomaar prijsgeeft”. Gedurende een jaar bestuderen 13 kunstenaars de groeve en haar gebruikers en zullen ze op bepaalde momenten hun onderzoek en werk tonen. Ze geven op die manier mede vorm aan de transformatie van het ENCI-gebied naar de toekomst.

Toekomst voor de groeve
KunstPlein OLV heeft binnen deze toekomstplannen ook een taak gekregen, en terecht. KunstPlein OLV heeft bij de gemeente een naam opgebouwd als een betrouwbare organisatie die zich al jaren inzet voor kunstenaars. KunstPlein OLV is een jaarlijks terugkerend evenement in augustus op het Onze Lieve Vrouweplein in Maastricht en biedt met name kunstenaars uit de Euregio een podium om hun werk te exposeren en te verkopen. De gemeente heeft een tijdje geleden het bestuur van dit kunstevent uitgenodigd mee te denken over de bijzondere toekomst voor de ENCI-groeve.

Bereikbaarheid
KunstPlein OLV zag direct voldoende mogelijkheden voor kunstenaars om met het gebied aan de gang te gaan. Qua infrastructuur heeft het vele mogelijkheden om het geïnteresseerde publiek op een ordelijke manier te ontvangen, vanwege het ruime aanbod aan parkeermogelijkheden. Pendeldiensten kunnen bezoekers op eenvoudige wijze van en naar de groeve vervoeren. Ook voor Ainsi biedt een kunstenaarsproject boeiende mogelijkheden, omdat er een directe link ontstaat tussen ateliers en KunstPlein OLV.

Monumentale portretten
Het was natuurlijk van belang het beoogde gebied te bestuderen en de groeve van verschillende kanten te bekijken. Het nieuwe platform en trap geven een geweldige zicht op de afgegraven mergelmuur, in feite al een kunstwerk op zich. Bij het zicht van die prachtige mergelwand ontstond het idee kunstenaars uit te nodigen om mee te werken aan het kappen van monumentale portretten van bekende Limburgers. Zo ontstond ook de naamgeving van het kunstproject: Imagines in Montem, ofwel beelden in de berg. Deze benaming kan op verschillende manieren worden uitgelegd en KunstPlein OLV laat de invulling ervan graag over aan de fantasie van de bezoeker.

Maak uw keuze en stem op…..
Er is plek voor vier portretten, waarvan de uiteindelijke keuze bij het publiek ligt. Door deze opzet trekt KunstPlein OLV de lijn door van Natuurmonumenten die eveneens ijvert voor een grotere rol van het publiek bij de natuur van de ENCI-groeve. Grote namen waar KunstPlein OLV aan denkt, zijn bijvoorbeeld:

Maria van der Hoeven
Toon Hermans
André Rieu
Sjeng Tans
Theo Bovens
Beppie Kraft
Lilianne Ploumen
Thei Dols
Petrus Regout

Omdat de link met de omringende natuur van belang is, wordt er boven het kunstwerk een smal, nauwelijks zichtbaar, afdak gerealiseerd. Dit zal gemaakt worden van natuurlijke materialen uit de omringende omgeving. Deze grondstoffen zijn vooral interessant voor de oehoe en zullen deze prachtige vogel nog meer kansen bieden. Deze overkapping is zeker van belang, omdat met de toeloop van bezoekers de rust van de oehoe niet verstoord mag worden.

Sponsorproject
Natuurlijk zijn er hoge kosten gemoeid met de uitvoering van de hoofden in de mergelwand. Ook hier heeft KunstPlein OLV een plan voor ontwikkeld. Naast de bijdrage van de gemeente is er ook een interessant sponsorproject ontwikkeld, waarbij men voor een bedrag vanaf
€ 100,- een bijdrage kan leveren in ruil voor naamsbekendheid en de mogelijkheid de werkzaamheden van dichtbij mee te maken. Hoe meer men doneert, hoe meer men betrokken wordt bij het project, de feestelijke hoogtepunten tijdens het proces en de onthulling in bijzijn van de burgemeester van Maastricht, mevrouw Penn- te Strake en de gouverneur Theo Bovens.

Iedere zaterdag tot 15 april maken wij de tussenstand bekend
Iedereen kan vanaf maandag 27 maart de plannen met betrekking tot de ontwikkeling van het kunstplan op initiatief van KunstPlein OLV inzien en wel op eerder genoemde website www.kunstpleinolv.nl. En men kan vanaf die datum een keuze maken op de persoon waarvan men vindt dat deze zeker in mergel vereeuwigd moet worden. iedere zaterdag om 17.00 uur maken we via de website www.kunstpleinolv.nl de tussenstand van deze spannende stemming bekend. Men heeft echter wel nog de kans om tot 15 april een stem uit te brengen. Vervolgens wordt een keuze gemaakt en kan KunstPlein OLV kunstenaars uitnodigen deel te nemen aan dit unieke project.

Start werkzaamheden
Het kappen zal starten op 26 augustus 2017. De onthulling is gepland op 1 juli 2018. Die datum is met zorg gekozen, omdat vanaf die dag het Pieterpad een nieuw eindpunt zal hebben, namelijk op het terrein van dit monumentale Landmark. Dat zal ongetwijfeld een groots moment worden in de geschiedenis van de ENCI en een vertrekpunt betekenen naar een toekomst waarin mens en natuur een gezamenlijke rol vervullen.