De regionale daghandel in Noord-Limburg moet met behulp van het 4C Spring Platform efficiënter, duurzamer en slimmer worden door ladingstromen te combineren. Dit is te lezen op de website logistiek.nl. Daarom hebben tien sierteeltkwekers en twee logistiek dienstverleners besloten om te gaan samenwerken in de hoop dat meer partijen in de toekomst zich bij het initiatief aansluiten.

Aanleiding voor dit project is dat de regionale daghandel in de tuinbouw op dit moment vaak niet kostenefficiënt is. De oorzaak zijn de te kleine volumes waardoor de transporteur of logistiek dienstverlener niet optimaal kunnen vervoeren. De kleine volumes worden hoofdzakelijk in Noord-Limburg gegenereerd en zij leveren de sierteeltplanten voornamelijk vlak over de grens in Duitsland af.

Zo zijn er verschillende logistiek dienstverleners die in hetzelfde gebied vergelijkbare rondritten maken. “Met dit project willen we eigenlijk orde scheppen in de huidige chaos,” zegt Bart Vannieuwenhuyse werkzaam bij Tri-vizor, architect en pionier op het gebied van horizontale samenwerkingsverbanden. Samen met Eric Brouwers van advies en organisatiebureau ProSales is Vannieuwenhuyse projectmanager van het Spring Platform. Eric Brouwers: “Er zijn nu vrachtwagens die achter elkaar aan het erf van tuinders oprijden en steeds een paar karren ophalen. Met het digitale Spring Platform gaan we Deense karren bundelen. Dat is belangrijk voor het perspectief van de kwekers, want één of twee karren laden is niet goedkoop.”

Door uitwisseling van lading via een digitaal vrachtplatform zijn de twee deelnemende logistiek dienstverleners, Mercuur uit Venlo en Van Zaal Transport uit het Noord-Hollandse De Kwakel, voortaan in staat om hun ritten beter in te plannen. Deze oplossing is in het voordeel van de kwekers. “Dit resulteert in minder voertuigkilometers en CO2 uitstoot,” zegt Brouwers. Beide benadrukken dat logistiek een erg belangrijke component is binnen de sierteeltketen. Volgens Vannieuwenhuyse kunnen de kwekers en de logistiek dienstverleners met behulp van het Spring Platform de zo belangrijke regionale daghandel efficiënter en duurzamer organiseren