Het vertrouwen van producenten in de Nederlandse industrie is voor de tweede maand op rij iets gedaald: van 7,7 in juni 2018 naar 6,3 in juli, maakt het CBS bekend. Producenten waren vooral minder positief over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid. Ondanks de lichte daling ligt het producentenvertrouwen in juli nog altijd fors boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,8). Het hoogst lag het vertrouwen in februari 2018 (10,9), in februari 2009 was de waarde het laagst (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Al met al blijft de stemming onder de producenten goed. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in juli opnieuw het meest positief.

In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, is een soortgelijke trend te zien. De vertrouwensindicator van de Duitse producenten (Ifo-index) was in juli voor de zesde achtereenvolgende maand minder positief dan een maand eerder. De indicator blijft echter ruim boven het langjarig gemiddelde liggen.