Producentenvertrouwen stijgt in juni

Ondernemers in de industrie zijn vooral positiever over hun orderpositie. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,7). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Producenten in de industrie waren in juni vooral positiever over hun orderportefeuille en over de productie in de komende drie maanden. Hun oordeel over de voorraden gereed product veranderde nauwelijks.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn in juni positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Ook is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

De ondernemers in de industrie zijn ook positief over de toekomstige werkgelegenheid in hun bedrijf. Het saldo van ondernemers die meer personeel in dienst denken te nemen en ondernemers die verwachten hun personeelsbestand in te krimpen is ruim 11. Dat is het hoogste saldo van positieve en negatieve antwoorden in 27 jaar.

In alle deelbranches binnen de industrie zijn de producenten positief. De ondernemers in de textiel- kleding- en leerindustrie zijn in juni het meest positief. Daarna volgen de producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 2,4 procent hoger dan in april 2016. De stijging is wat kleiner dan in maart. Al meer dan anderhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de machine-industrie groeide het sterkst.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De industriële ondernemers in Duitsland waren in juni een fractie positiever dan in mei. Ze waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid en ze denken de productie op te voeren. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in april 2,2 procent hoger dan een jaar eerder.