Prof. dr. Louis Boon ontvangt UM Medallion of Honour

Louis Boon heeft de afgelopen 30 jaar een wezenlijke bijdrage geleverd aan de uitbouw van de Universiteit Maastricht. Hij was decaan van de Faculteit der Gezondheidswetenschappen, nam het initiatief voor de oprichting van de Faculteit der Psychologie en was daarvan de eerste decaan. Bijzondere aandacht verdient zijn decanaatschap van het University College Maastricht. Hij stond aan de wieg van deze voor Nederland unieke opleiding. Het UCM kent een brede, internationale en bijzonder gemotiveerde studentenpopulatie. Het feit dat een groot deel van de studenten na hun afstuderen toegelaten wordt tot prestigieuze buitenlandse universiteiten geeft blijk van de uitmuntende kwaliteit van deze opleiding. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft het UCM als één van de weinige Nederlandse opleidingen het Certificaat Uitzonderlijke Kwaliteit verleend. Nederlandse studenten verkozen UCM bovendien tot de beste opleiding van Nederland in de Keuzegids Universiteiten 2017.

Tevens stond Boon aan de wieg van de totstandkoming van het Maastricht Science Programme en was hij de afgelopen jaren als ‘bouwdecaan’ van het University College Venlo actief. Ook dit initiatief is onder zijn bezielende leiding succesvol van de grond gekomen. Door het ontwikkelen en uitdragen van vernieuwende onderwijsconcepten heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het internationale profiel van de universiteit en van de regio Zuid-Limburg. De universiteit is wereldwijd bekend vanwege de kwaliteit van het onderwijs en dit draagt in positieve zin bij aan het vestigingsklimaat van de regio.

Boon heeft sterke verbindingen gelegd tussen de universiteit en het internationale onderwijs in Maastricht, zoals met het United World College. Ook is hij een veelgevraagd gastdocent aan buitenlandse universiteiten en was hij actief betrokken bij de activiteiten van de universiteit in China. Als bestuurder en kartrekker heeft hij de universiteit verrijkt met een bijzondere faculteit en unieke colleges, was hij een hartstochtelijk pleitbezorger voor internationalisering en bovenal opleider van en inspirator voor generaties studenten. Per 1 januari 2017 neemt prof. dr. Louis Boon afscheid van de UM.

De UM Medallion is een onderscheiding van medewerkers van de Universiteit Maastricht die zich in hun dagelijkse werkzaamheden zodanig hebben onderscheiden dat zij van grote betekenis zijn (geweest) voor de naamsbekendheid, de reputatie of de ontwikkeling van de Universiteit. De UM Medallion kan alleen ter gelegenheid van het afscheid van medewerkers worden uitgereikt.