Project Zonnig-Limburg van elf Limburgse woningcorporaties ligt op koers

Daarmee ligt het project, dat een initiatief is van elf Limburgse woningcorporaties, op schema. De deelnemende woningcorporaties willen met Zonnig-Limburg vooral de woonlasten voor huurders verlagen. Daarnaast zijn verduurzaming van het bezit en verlaging van de CO2-uitstoot belangrijke drijfveren.

Met het bundelen van de krachten willen de elf Limburgse woningcorporaties minimaal 3.000 huurwoningen voorzien van zonnepanelen. De woningcorporaties hebben als primair doel de woonlasten voor de huurders te verlagen. De energieopbrengsten van de panelen komen volledig ten goede aan de bewoner. De huurder betaalt een kleine bijdrage voor de installatie van de panelen. Provincie Limburg is nauw betrokken bij het project en subsidieert een deel van de projectkosten van Zonnig-Limburg.

De deelnemende corporaties zijn: Antares, Heemwonen, Maaskant Wonen, Maasvallei, Wonen Limburg, Wonen Zuid, Woningbeheer Born-Grevenbicht, Woningstichting St. Joseph, Woningvereniging Nederweert, WoonGoed 2-Duizend en ZOwonen.