Provinciale Erepenning voor Camille Oostwegel sr.

Camille Oostwegel, algemeen-directeur/eigenaar van Oostwegel Collection, kreeg de onderscheiding uit handen van gouverneur Theo Bovens.

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten de erepenning aan Camille Oostwegel toe te kennen uit waardering voor zijn belangrijke bijdragen aan het bevorderen van de economisch-toeristische infrastructuur en het behoud van cultuurhistorisch en monumentaal erfgoed in Limburg.

Na zijn studie aan de Hoge Hotelschool in Maastricht was de Oostwegel enkele jaren werkzaam in het internationale hotelwezen. Zijn opgedane kennis en ervaring, evenals zijn passie voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed heeft hij vervolgens benut om in Limburg hoogstaande restaurants en hotels te creëren. Oude en vaak bouwvallige monumenten en kastelen werden aangekocht en waar mogelijk met oude bouwmaterialen gerestaureerd. Inmiddels geeft hij binnen Oostwegel Collection leiding aan drie luxe hotels en zeven restaurants, allen behorende tot het topsegment. De faciliteiten die zijn onderneming biedt, hebben onmiskenbaar bijgedragen aan het feit dat grootschalige evenementen in Limburg konden plaatsvinden. Denk daarbij aan de Eurotop in 1991, de NATO-conferentie in 1997, de OVSE-top in 2003, de jaarvergadering Europese Centrale Bank in 2002, het bezoek van President Bush in 2005 en de Afghanistantop in 2009.

In de afgelopen decennia zette Oostwegel zich onvermoeibaar in voor het behoud, de bescherming en het hergebruik van historische monumenten. Het cultuurhistorische belang daarvan voor Limburg en Nederland is bijzonder. Château St. Gerlach, Château Neercannes en het Kruisherenhotel zijn prominente voorbeelden hiervan. Het zijn grootschalige projecten die zich niet uitsluitend beperken tot de restauratie van de historische monumentale gebouwen zelf. Ook het herstel van natuur en landschap staan daarbij voorop.

Daarnaast toont hij een grote maatschappelijke betrokkenheid door het vervullen van tal van nevenfuncties. Als honorair-consul van Frankrijk in de provincie Limburg (sinds 2002) weet hij vele verbindingen tussen Frankrijk en Limburg tot stand te brengen en draagt hij bij aan de internationale positionering van Limburg.

Oostwegel heeft diverse Nederlandse en internationale onderscheidingen en prijzen ontvangen. In 2012 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is drager van de hoge Franse onderscheiding Officier dans l’Ordre National du Mérite (2011) en hij ontving in 2012 de Ron Koot Penning van de Erfgoedvereniging Heemschut voor zijn inzet voor erfgoedbehoud en zijn voorbeeldfunctie op dit gebied.

De officiële opening van het St. Gerlach Paviljoen & Kasteelhoeve werd vandaag verricht door prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven.

Foto: Arnaud Nilwik