Provinciale Erepenning voor scheidend algemeen directeur Provincie Limburg Ad de Kroon

De Kroon ontving de Provinciale Erepenning uit handen van gouverneur Theo Bovens bij gelegenheid van zijn afscheid als secretaris van het college van Gedeputeerde Staten en algemeen directeur van de Provincie Limburg.

Gedeputeerde Staten hebben besloten deze erepenning aan Ad de Kroon toe te kennen uit waardering voor zijn bijzondere verdiensten voor de Provincie Limburg o.a. op het gebied van het organisatieontwikkelingstraject ‘Toekomstvast Limburg’.