Provincie schuift miljoenen naar diverse projecten Horst aan de Maas

Horst aan de Maas kan rekenen op een provinciale bijdrage voor de uitvoering van een centrumontwikkelingsplan. De Provincie en de gemeente Horst aan de Maas hebben in een bestuurlijk convenant afspraken gemaakt over met name de centrumontwikkeling Horst-Zuid, waarvan ’t Gasthoês een belangrijk onderdeel is. Ook zijn afspraken vastgelegd over de spoorwegveiligheid en de bereikbaarheid van de stationsomgeving Horst-Sevenum. Provincie Limburg en gemeente sturen gezamenlijk op de afgesproken eindresultaten.

’t Gasthoês en omgeving
In het convenant is een provinciale bijdrage van vijf miljoen euro opgenomen voor onder meer de revitalisering van het sociaal cultureel centrum ‘t Gasthoês en het verbeteren van de infrastructuur in de omgeving daarvan. Gedeputeerde Eric Geurts (stedelijke en centrumontwikkeling) en wethouder Van Rensch (accommodaties en leefbaarheid) zijn blij met deze impuls voor de doorontwikkeling van het centrum van Horst.

Spoorveiligheid en aanpassen stationsomgeving Horst-Sevenum
Voor de veiligheid van fietsers en voetgangers en de bereikbaarheid van het station willen provincie en de gemeente een tunnel aanleggen voor langzaam verkeer. Net als bij de verbetering van de spoorwegovergang Vierpaardjes in Venlo, zal ook in deze stationsomgeving de spoorveiligheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van alle voorzieningen door deze ingreep verbeteren. Met de aanleg van de tunnel en de verdere inrichting van de stationsomgeving is circa 6,3 miljoen euro gemoeid.