Provinciale Staten onvoldoende betrokken bij verkoop Attero, snelheid kost geld

Dat staat in het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer over de verkoop van Attero.

Hieronder het persbericht van de Kamer.

Bij het proces dat in 2014 leidde tot de verkoop van afvalverwerker Attero hadden Gedeputeerde Staten van Limburg en Noord-Brabant hun Provinciale Staten uitgebreider kunnen betrekken. Daar staat tegenover dat Provinciale Staten meer gebruik hadden kunnen maken van de instrumenten die zij tot hun beschikking hadden. Dat concludeert de rekenkamer in het onderzoek dat vandaag verschijnt.

Klik hier voor het complete rapport

Over het verkoopproces concludeert de rekenkamer dat de gemeentelijke en provinciale aandeelhouders een verkoopproces hadden ingericht dat in opzet en uitvoering grotendeels voldeed aan de eraan te stellen eisen, en dat de uitkomst van dit proces is beïnvloed door de timing en het tempo van de start en de afronding van de verkoop. Het bod waar de aandeelhouders mee akkoord zijn gegaan, was het maximum haalbare uit de markt op dat moment, gegeven dat Attero verkocht zou worden, en gelet op het toetsingskader dat de aandeelhouderscommissie vooraf had opgesteld en gelet op de gehanteerde verkoopmethode.

De reconstructie van het verkoopproces verliep moeizaam. Het archiefwerk bleek incompleet en van enkele belangrijke vergaderingen bleek geen verslag te zijn gemaakt.

De rekenkamer beveelt Gedeputeerde Staten aan om zorg te dragen voor een goede verslaglegging én archivering van alle stappen in het verkoopproces.

Uit ons archief:

Verkoop afvalverwerker Attero: slecht gesloten deal?

Miljard
Attero werd twee jaar geleden door een een aantal provincies, waaronder Limburg en Noord-Brabant, en een groep gemeenten voor 170 miljoen euro van de hand gedaan aan investeringsmaatschappij Waterland. Dat bedrijf wil de afvalverwerker nu doorverkopen. Een bedrijf uit China zou er liefst één miljard euro voor overhebben.

Slechte deal
De berichten over een mogelijke verkoop waren eerder al aanleiding voor de nodige verbazing in de provinciale politiek. Zo vroegen de SP en het CDA in Limburg zich hardop af of er destijds een slechte deal is gesloten, waardoor de schatkist miljoenen euro’s is misgelopen.