Provinciale steun aanpak winkelleegstand Panningen

In de kern Panningen liggen plannen voor de aanpak van het terrein rond het gemeentehuis. Het gebied – inclusief park – krijgt een betere uitstraling, de parkeervoorzieningen t.b.v. het winkelcentrum worden verbeterd en de verbinding met het centrum wordt verder opgewaardeerd door extra groen. Hieraan wil de provincie drie ton meebetalen uit middelen voor stedelijke ontwikkeling. “Panningen heeft een gevarieerd en interessant winkelaanbod”, zegt gedeputeerde Eric Geurts. “Maar de relatie tussen sommige gebieden is nog onvoldoende en het parkeren kan verder geoptimaliseerd worden; dit ondersteunen we graag.”

Ook is 50.000 euro beschikbaar gesteld voor de aanpak van de winkelleegstand in Panningen. Gedeputeerde Hans Teunissen: “Panningen is een kern met een bovenregionale functie. Gemeente en winkeliers zijn erg actief in het bestrijden en voorkomen van winkelleegstand met een eigen en opvallend centrummanagement. Deze succesvolle aanpak ondersteunen wij van harte, ook om de ervaringen die daarmee worden opgedaan onder de aandacht te brengen van gemeenten en ondernemers in soortgelijke kernen.”

Dit gebeurt onder de vlag van ‘Thuis in Panningen’. Leegstaande locaties buiten het centrum worden uit de markt genomen ter versterking van een compact centrum. Daarnaast worden ondernemers begeleid en ondersteund; scholen, jongeren, ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van het centrum.