Provincie en gemeente Venlo staan HAS Hogeschool Venlo financieel bij

De bijdrage is met name nodig omdat onderwijsinstellingen normaliter via het rijk gefinancierd worden op basis van aantallen studenten van twee jaar geleden. Hierdoor ontstaat een exploitatietekort voor sterk groeiende scholen zoals HAS Hogeschool in Venlo, die in 2013 een vliegende start maakte naast de bestaande vestiging in Den Bosch. Ook toen hebben de Regio Venlo en de Provincie gezamenlijk met een bijdrage van € 5 miljoen HAS Venlo geholpen de start mogelijk te maken. De businesscase van de ontwikkel- en groeifase van een nieuwe vestiging van een hogeschool beslaat echter een langere periode, ongeveer 10 jaar. Nu gaat het opnieuw om een bedrag van ruim € 5 miljoen, deels als subsidie (€ 1,95 miljoen) en deels als lening (€ 2,5 miljoen) van de Provincie en € 750.000 subsidie van de gemeente Venlo.

De Provincie en de gemeente Venlo vinden HAS Hogeschool erg belangrijk voor Limburg. ”HAS Venlo versterkt niet alleen het onderwijs in Venlo maar ook de Limburgse economie. We kunnen nu onderwijs aanbieden dat aansluit bij de behoeften van het bedrijfsleven. En we merken dat de bedrijven erg enthousiast zijn. Tachtig regionale bedrijven zijn inmiddels partner van HAS Hogeschool,” aldus de drie betrokken gedeputeerden Twan Beurskens (Economie en Kennisinfrastructuur), Hubert Mackus (Landbouw) en Hans Teunissen (Onderwijs).

Ook wethouder Stephan Satijn ziet dat zo. “De verdere ontwikkeling van hoger en wetenschappelijk onderwijs biedt Venlo en omgeving veel kansen. Het maakt de regio aantrekkelijker voor jongeren en hoger opgeleiden, de ermee samenhangende kennis is belangrijk voor het bedrijfsleven, voor het doen van onderzoek en het komen tot innovatie. Het is bovendien goed om te zien dat de samenwerking steeds intensiever wordt zodat we de economische kracht en aantrekkingskracht van Venlo en omgeving stap voor stap kunnen versterken,” zegt hij.

Bestuursvoorzitter Dick Pouwels van HAS Hogeschool voorziet een zonnige toekomst: ”HAS Hogeschool levert haar bijdrage aan het versterken van de regionale economie door goed onderwijs en onderzoek. De samenwerking tussen studenten, bedrijven en docenten is in deze onmisbaar. Om dit goed te kunnen doen, groeien we graag door met HAS Hogeschool in Venlo. We verwachten een jaarlijkse instroom van circa 230 studenten. Dat betekent dat we toe groeien naar 800 studenten. Mede dankzij de steun van de gemeente en provincie kunnen we ons nu verder doorontwikkelen.”

De huidige 400 studenten van HAS Hogeschool in Venlo komen veelal uit Limburg, Zuid-Gelderland en Oost-Brabant. Naar verwachting zal de hogeschool ook studenten aantrekken uit Duitsland. HAS Hogeschool in Venlo speelt ook reeds een actieve rol op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Studenten en docenten zijn bezig met toegepast onderzoek bij bedrijven in Noord-Limburg.

De opleidingen van HAS Hogeschool in Venlo Bedrijfskunde en agribusiness en Toegepaste Biologie zijn in 2013 gestart. In 2014 en 2015 volgden nog twee bacheloropleidingen; Food Innovation en International Farm management. Het zijn opleidingen die in het teken staan van business, natuur, landschap, plant, dier, mens, food en design. Verdere uitbouw vindt plaats door het ontwikkelen van (internationale) minoren zoals de minor Hightech Agrosystems en Applied Biomics in samenwerking met Fontys.