Provincie en MKB Limburg intensiveren gezamenlijke aanpak winkelleegstand

Daarmee krijgt de samenwerking tussen de Provincie, gemeenten en retailers die anderhalf jaar geleden is gestart een extra impuls en wordt MKB Limburg behalve gesprekspartner ook uitvoerder. Beide partijen streven hiermee naar het terugdringen van het aantal m2 leegstaand winkeloppervlak en een sterke en toekomstbestendige Limburgse retailsector.

Concrete acties die MKB Limburg in de gezamenlijke aanpak gaat uitvoeren zijn het opstellen van Kansenkaarten en daaruit voortvloeiende actieplannen om de kansrijke winkelgebieden te versterken. Aan de andere kant zullen er ook pilotprojecten worden opgezet gericht op afbouw en transformatie van kansarme winkelgebieden en solitair gevestigde retailers. Een andere concrete gezamenlijke actie waarbij MKB Limburg een uitvoerende taak op zich neemt, is het uitvoeren en ondersteunen van projecten en het organiseren van kennisbijeenkomsten om het ondernemerschap in de retail verder te professionaliseren en daarmee ook het functioneren van winkelgebieden te versterken. Samenwerking met het Retail Innovation Center (RIC) in Roermond staat hierbij voorop.

Hans Teunissen: “Winkelleegstand terugdringen kunnen wij als Provincie vanzelfsprekend niet alleen doen. Al anderhalf jaar trekken we daarom samen met MKB Limburg op. Vanaf vandaag gaan we daar nog een stap in verder en wordt MKB Limburg ook echt uitvoeringspartner. Als Provincie gaan we samen met MKB Limburg, gemeenten en vastgoedpartijen aan de slag om het aantal leegstaande vierkante meters winkelruimte te verminderen en terug te dringen en vooruit te kijken naar nieuwe ontwikkelingen en acties voor een krachtige en duurzame retailstructuur voor Limburg.”

Monique Princen: “We zijn zeer verheugd dat we dankzij deze overeenkomst onze inzet in de gezamenlijke aanpak van winkelleegstand kunnen versterken. Dankzij deze ondersteuning van de Provincie zijn we nog beter in staat een bijdrage te leveren, zowel beleidsmatig als in concrete projecten, aan een goed florerende Limburgse retailsector. Eric Reubsaet, bekend binnen de Limburgse retail, zal voor ons deze kar gaan trekken. Naast dat deze sector veel ondernemers een inkomen biedt, zorgt hij ook voor veel werkgelegenheid. We dragen bij aan vitale binnensteden en leefbaarheid van dorpen en wijken. Het terugdringen van de overmatige leegstand en het voorkomen van verdere toename van leegstand, vormen daarbij voor ons belangrijke doelstellingen.”

Hans Teunissen, Monique Princen en Paul Berden