Provincie Limburg: financiën grote gemeenten onder druk

De Provincie Limburg ziet dat de grotere gemeenten in Limburg moeite hebben om de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 structureel en reëel in evenwicht te krijgen. Door de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein zijn tekorten ontstaan. Met name de grotere gemeenten hebben bij de begroting 2018 daarom opnieuw fors moeten bezuinigen.

Evenwicht
De Provincie concludeert na beoordeling van de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de 33 Limburgse gemeenten dat 32 gemeenten hun financiën voldoende in evenwicht hebben. Drie gemeenten; Onderbanken, Nuth en Schinnen, vallen verplicht onder het zware, preventieve toezicht. Dat komt door de plannen om van deze drie gemeenten een nieuwe gemeente te maken (wet Arhi). De begroting en meerjarenraming van Sittard-Geleen laten naar het oordeel van de Provincie alle vier jaar structurele en reële tekorten zien, zodat deze begroting 2018 om die reden onder het zwaardere zogenaamde preventieve toezicht staat. Dat betekent dat de overige 29 gemeenten in aanmerking kunnen komen voor de lichte vorm van toezicht, het repressief toezicht.

Voor het eerst sinds 2010 zijn bij de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 niet alle Limburgse gemeenten erin geslaagd om minimaal één van de vier jaren van de nieuwe begroting en meerjarenraming in structureel en reëel evenwicht te hebben. Dat is de eis uit de Gemeentewet om onder repressief toezicht te kunnen vallen. Met repressief toezicht kan de gemeente de begroting en wijzigingen van die begroting zonder verdere bemoeienis van de Provincie gaan uitvoeren. Bij preventief toezicht moet de Provincie eerst toestemming verlenen.