Provincie Limburg houdt volgend jaar 11 miljoen euro over

Behalve dat ze geld sparen, delen ze ook uit. In totaal wordt komend jaar 20 miljoen euro uitgetrokken voor diverse nieuwe projecten of initiatieven waarvoor meer geld nodig is. Zo gaat 5 miljoen extra naar stedelijke ontwikkeling en de vergroening van binnensteden. Gedeputeerde Eric Geurts werkt met diverse gemeentebesturen aan plannen voor de ontwikkeling van de stadsharten.

Tour de France
Ook de sociale agenda krijgt een impuls van 2,5 miljoen, net als bijzondere evenementen. Limburg kijkt nadrukkelijk naar het binnenhalen van bijvoorbeeld een etappe van de Tour de France. Voor zulke kansen is nu nog geen geld vrijgemaakt, vanaf 2017 wel. Eerder werd al bekend dat 2 miljoen wordt vrijgemaakt voor de bestrijding van leegstand. Verder wordt het geld gebruikt voor de invulling van een aantal politieke wensen. Zo wordt drie ton gestoken in het Aanvalsplan Integratie, dat aangenomen werd na een motie van D66. De VVD pleitte voor een viering vanwege het 150-jarig bestaan van de provincie Limburg. Het provinciebestuur trekt daarvoor de beurs: 150.000 euro.

Schutterijen
Ook het schutterijwezen in Limburg mag op provinciale steun rekenen. Jaarlijks komt 85.000 euro beschikbaar voor schutterijen. Dat geld is onder meer bedoeld voor het plaatsen van kogelvangers.
Tot slot trekt Limburg 195.000 euro extra uit voor vervoers- en verblijfskosten van Gedeputeerde Staten (GS). De provinciebestuurders zijn voor uitvoering van het coalitieakkoord dagelijks onderweg door Limburg, de buurlanden en Europa. Daar hoort een kostenplaatje bij, is de uitleg. Gedeputeerde Ger Koopmans van Financiën (CDA) verwacht na alle investeringen 11,9 miljoen euro over te houden in 2017. Dat geld wordt gespaard voor komende provinciebesturen. Ook zij moeten kunnen bogen op een financiële bu er voor het maken van eigen politieke keuzes met bijbehorend kostenplaatje, claimt Koopmans.

Vruchten plukken
De begroting voor 2017 heeft als motto ‘De uitvoering centraal’ meegekregen. Het eerste jaar van de nieuwe coalitie stond in het teken van plannen maken en het bepalen van de inhoudelijke koers. Nu moeten daar de vruchten van worden geplukt, stelt het provinciebestuur.