Gedeputeerde Staten van Limburg hebben in de vergadering van 17 juli besloten deel te nemen aan het Interreg Europe-project Regions4Food. Regions4Food zet in op de relatie tussen digitalisering en de landbouw- en voedsel-waardeketen. Met dit project kan Limburg zich verder ontwikkelen en bij de kopgroep van Europese innoverende regio’s voor landbouw en voedselproductie blijven behoren.

Het project Regions4food kost 1.502.890 euro. De geraamde kosten voor de provincie Limburg zijn 182.600 euro. Hiervan ontvangt de provincie een Interregsubsidie van 155.210 euro. De resterende kosten van 27.390 euro worden gefinancierd door de inzet van eigen personeel gespreid over de vijfjarige looptijd van het project.