Provincie subsidieert De Limburgse Zaak (€75.000) om ondernemers te helpen

Ook vermogensinstituut GAK verstrekt subsidie.

Marginale ondernemers worden door ervaren adviseurs in combinatie met studenten van Hogescholen geholpen met vragen op het gebied van financiën, economie en juridische vragen. De overweging van de provincie om subsidie te verlenen voor “de Limburgse zaak: “Uw initiatief sluit aan bij zowel de beleidslijn voor MKB (Beleidsnotitie Vitaal bedrijfsleven, lijn Versterken Ondernemerschap), als bij de beleidslijn Onderwijs (Kaderbrief Onderwijs 2016-2019, lijn Onderwijs als schakel naar andere provinciale speerpunten).”

Door de samenwerking met het onderwijs is er sprake van een win-win-situatie: enerzijds worden ondernemers met problemen geholpen met de ervaring van oud-ondernemers én met nieuwe inzichten/out of the box denken van studenten en anderzijds leren de studenten in/van praktijksituaties en krijgen daarnaast ook nog eens de praktijkervaringen van de oud-ondernemers mee.

Door deze werkwijze worden faillissementen voorkomen, wordt het ondernemerschap in het MKB versterkt en wordt de werkgelegenheid behouden.

Projectplan De Limburgse Zaak (DLZ).

Jong + Oud = Goud

Als ondernemers in zwaar weer zitten hebben zij vaak behoefte aan iemand die hen weer op de goede weg zet en helpt bij hun bedrijfsproblemen. Hbo-studenten én onafhankelijke oud-ondernemers geven die steun en bieden een begeleidingstraject aan deze ondernemers in nood. Zij doen dat in samenwerking met gemeenten die marginale ondernemers doorverwijzen naar de ondersteuners. Dit concept is in 2012 in Rotterdam begonnen als De Rotterdamse Zaak (DRZ). Studenten van de Hogeschool Rotterdam en oud-ondernemers van het Rotterdamse team van Ondernemersklankbord (OKB) hebben sindsdien al honderden ondernemers in nood in de regio Rotterdam geholpen. En naar dit succesvolle concept van ‘Jong + Oud = Goud’ is nu ook elders in Nederland vraag.

DNZO

De Nederlandse Zaak voor Ondernemers (DNZO) is daarom als overkoepelende organisatie eind 2015 opgericht om het concept van DRZ uit te rollen over Nederland en andere regionale ‘Zaken’ te helpen opzetten. Een regionale ‘Zaak’ bestaat uit de samenwerking tussen een gemeente, een hogeschool en een regioteam van OKB, die marginale ondernemers in de regio een half jaar met concrete begeleiding ondersteunen bij financiële en/of commerciële bedrijfsproblemen. De gemeente verwijst, de student helpt en de OKB-coach is klankbord voor de ondernemer. De uitrol via DNZO heeft geresulteerd in de start van De Gelderse Zaak (DGZ) in het voorjaar van 2016 voor de regio Nijmegen-Arnhem. De Friese Zaak is in november 2016 gestart en De Flevolandse Zaak is begin 2017 gestart. De Brabantse Zaak start in september 2017.

De werkwijze: stappenplan voor de ondernemer

 • Neem contact op met het sociale zaken van de gemeente/Regionaal Bureau Zelfstandigen
 • Ga naar OKB spreekuren. www.ondernemersklankbord.nl/spreekuren/
 • Meldt u aan regiovoorzitter van OKB team Limburg, Sjra Clerkx, 06-25065671, team-limburg@ondernemersklankbord.nl
 • Vul het u toegestuurde intake formulier in
 • U wordt gebeld voor een intakegesprek bij De Limburgse Zaak
 • Tijdens dit gesprek wordt samen bepaald welk traject u kunt volgen bij De Limburgse Zaak

Criteria

Inkomen uit onderneming op of onder minimumloon, plm. 125% bijstand. Minimaal 18 maanden ondernemer·

Diensten

 • Ordenen boekhouding
 • Opstellen investeringsplan
 • Opstellen jaarrekening
 • Opstellen liquiditeitsoverzicht
 • Opstellen schuldenoverzicht
 • Opstellen overzicht privé opnamen
 • Opstellen ondernemingsplan
 • Opstellen acquisitieplan
 • Opstellen marketingplan
 • Opstellen markt- en omgevingsanalyse
 • Vergroten naamsbekendheid
 • Opstellen concurrentie-analyse
 • Opstellen bedrijfsdoelstellingen
 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Aangifte omzetbelasting
 • Verzoekschriften/bezwaren
 • Juridische hulpverlening aan het midden- en kleinbedrijf in Limburg.
 • Algemeen juridisch advies
 • Opstellen (VOF) contracten
 • Opstellen leveringsvoorwaarden.

Toekenning en werkwijze traject bij De Limburgse Zaak (DLZ).

De doorverwijzing loopt altijd formeel door sociale zaken van de woonplaats van de ondernemer. Wij vragen aan de ondernemer de jaarrekening en de IB-aangifte om te kijken of de ondernemer een marginale ondernemer is.

Valt de ondernemer niet binnen de doelgroep, dan wordt er een normaal hulp/adviestraject aangeboden door Ondernemersklankbord. Dus zonder toevoeging van een student. De ondernemer betaalt zelf de standaard donatie van € 150,00. Voor juridische hulp is het adviesgesprek met een student van de Hogeschool gratis, daarna is er een uurtarief van € 59,00 per uur aan de Hogeschool verschuldigd.  Als er een zaak wordt toegekend, dan wordt er via de regiovoorzitter van team Limburg een traject toegekend. De regiovoorzitter koppelt een adviseur aan de casus en in overleg met de Hogeschool een student. Deze hulp is voor de ondernemer GRATIS

Contract

De ondernemer, sociale zaken van de gemeente en OKB Ondertekenen een hulp/adviescontract.

De OKB Adviseur en de student gaan SAMEN naar de ondernemer voor een eerste gesprek. Na het gesprek gaat de student aan de slag met de hulpvraag van de ondernemer; de adviseur van OKB helpt en ondersteunt de student gedurende het traject. De docent van de Hogeschool houdt toezicht. De ondernemer krijgt na samenspraak, student, docent en adviseur het gevraagde advies/ documenten.  Een traject loopt een half jaar. In de praktijk kan het mogelijk zijn dat de student na enkele maanden klaar is met de casus. De adviseur van OKB blijft de ondernemer monitoren en ondersteunen bij verdere vragen.

De student

De student kan echt praktijkwerk verrichten, die hij/zij nodig heeft voor ondernemerschaponderwijs.  Wat zijn kans op een baan later aanmerkelijk kan vergroten.  De student ontvangt ook een stagevergoeding. Dit is een win/win situatie voor zowel student als bedrijfsleven.

Aanmelding trajecten

De ondernemers worden vanuit verschillende hoeken aangemeld. Dat kan zijn via de gemeenten of via convenanten die OKB heeft afgesloten, met banken, gemeenten, LIOF, KvK en SCL Starterscentrum Limburg, Uneto-VNI, Reaal en voor het grootste gedeelte bij de regiovoorzitter van OKB door publiciteit in de social media e.d.. De ondernemers worden allen aan de criteria van DLZ onderworpen.