Provincie verwacht bijna 62 miljoen euro uit te geven aan Limburgse wegen

Dit meldt het CBS vandaag op basis van begrotingscijfers 2017 van provincies. Limburg kent in totaal 482 kilometer aan provinciale wegen. Koploper in de begrotingscijfers is de provincie Noord-Brabant. Zij reserveren 344,1 miljoen euro voor 598 kilometer aan provinciale wegen. Het minst denkt Flevoland uit te geven (26 miljoen euro / 514 kilometer provinciale wegen).

Limburg komt van alle provincies op de vijfde plek als het gaat om onderhoud/investering van het wegennet.

Alle provincies samen verwachten in 2017 bijna 2,3 miljard euro uit te geven aan regionale bereikbaarheid. Dit is 42 procent van hun totale begroting. In totaal verwachten de provincies 5,4 miljard uit te geven in 2017 aan alle beleidstaken samen. Andere belangrijke taken van provincies zijn het beheren en ontwikkelen van natuur en het stimuleren van de regionale economie. In 2017 ramen provincies hier gezamenlijk ruim 1,2 miljard euro voor.