De Provincie Limburg is van plan om het complex van de papierfabriek in Meerssen te verkopen aan Marsna Paper voor het symbolische bedrag van één euro. De provincie verhuurt nu nog het complex aan de onderneming.

Papierfabriek Meerssen maakte na een faillissement in 2009 een doorstart met een nieuwe eigenaar. Om te helpen om de boel vlot te trekken, kocht de Provincie Limburg toen voor 3,3 miljoen het fabrieksgebouw en de terreinen middels een sale and leaseback constructie. In 2015 moest – met alweer een nieuwe ondernemer – wederom een doorstart worden gemaakt.

Het plan voor de verkoop voor het symbolische bedrag van 1 euro moet wel nog worden goedgekeurd door provinciale staten. Tevens is het provinciebestuur in principe bereid om maximaal 4,3 miljoen bij te dragen om de boel op te knappen.