Provinciebestuur wil niets kwijt over gedeputeerde Patrick van der Broek

De zes oppositiepartijen in het Limburgs Parlement hadden in schriftelijke vragen de vrees uitgesproken van vriendjespolitiek bij de benoeming. Aanleiding zijn de sterke geruchten dat Van der Broeck de topkandidaat voor de functie is.

Staatkundige verhoudingen
Maar in zijn antwoord zegt het provinciebestuur niks te kunnen zeggen over de kwestie, want het is geen onderwerp dat met het bestuur van de provincie te maken heeft. “Wij dienen de staatkundige verhoudingen in ons openbaar bestuur te respecteren en zijn niet in de positie om op de Statenvragen in te gaan”, schrijft het provinciebestuur.

Bij de gouverneur melden
Bovendien gaat het om speculaties en is het deelnemen aan een procedure volgens de provincie in de eerste plaats een privézaak. Wel moet een gedeputeerde vertrouwelijk bij de gouverneur melden dat hij op een functie solliciteert, als die organisatie banden heeft met de provincie, aldus het provinciebestuur. Bij het Waterschap Limburg is dat het geval.

Geen rol
Ook wijst het provinciebestuur op het feit dat het geen rol heeft in de benoemingsprocedure voor een dijkgraaf. Het stelt dat het Algemeen Bestuur van een waterschap een zelfstandig bestuursorgaan is. “Onze taak is alleen die van tussenschakel. Wij zenden hun keuze door naar de minister ‘met onze beschouwingen daaromtrent'”, zo valt te lezen. En de minister beslist uiteindelijk.